hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+) użytkownik bardzo zasłużony (50+)           użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników.

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
10984. Schulangst (PL die Schulangst) ;
Dodane 2017-02-20 20:47:27 przez:
Skomentuj
10983. Truppenlager ;
Dodane 2017-02-19 20:38:13 przez: Puzon
Skomentuj
10982. boten czasownik bott, botte, hat gebott ???;
Dodane 2017-02-19 16:17:43 przez:
odmieniona forma czasownika "bieten"
Skomentuj
10981. Durchsuchungsbeschluss der (PL die Durchsuchungsbeschluss) Ohne Durchsuchungsbeschluss; Bez nakazu przeszukania
Dodane 2017-02-18 16:23:17 przez: Danian.de
Skomentuj
10980. Beef das (PL die Beef) Wolowina pot klotnia konflikt zatarg; mit jmdm beef haben Klocic sie z kims miec z kims zatarg konflikt
Dodane 2017-02-18 14:48:28 przez: Danian.de
zbyt slangowe, mogłoby wprowadzać użytkowników w błąd
Skomentuj
10979. dissen czasownik disst, disste, hat gedisst Pot obrazac atakowac kogos slownie;
Dodane 2017-02-18 14:44:29 przez: Danian.de
Skomentuj

Komentarze:
Zapomnialem dodac dissowac w tlumaczeniu
Skomentował(a): Danian.de, 2017-02-18 14:51:42
10978. Diss die (PL die Dissen) Skrot od Dissertation 2 w slangu hiphopowym obraza slowna;
Dodane 2017-02-18 14:41:29 przez: Danian.de
Skomentuj
10977. Dissertation die (PL die Dissertationen) Praca pisemna dysertacja obrona pracy dyplomowej;
Dodane 2017-02-18 14:38:12 przez: Danian.de
hasło w bazie
Skomentuj
10976. der Urschrei (PL die der Urschrei) ???;
Dodane 2017-02-17 20:58:36 przez:
Skomentuj
10975. Dreissigern (PL die Dreissigern) ????; https://www.gmx.ch/magazine/wissen/erstmalskollision-lichtteilchen-beobachtet-32175172 Vorhersage aus den Dreissigern
Dodane 2017-02-17 20:14:08 przez:
(Dreißiger)
Skomentuj
10974. Rahmenvereinbarung ;
Dodane 2017-02-17 12:46:08 przez:
Skomentuj
10973. Konditionsvereinbarung ;
Dodane 2017-02-17 12:44:45 przez:
Skomentuj
10972. Entgeltminderung ;
Dodane 2017-02-17 12:41:21 przez:
Skomentuj
10971. Korrekturbetrag ;
Dodane 2017-02-16 14:44:38 przez:
Skomentuj
10970. Steuerschuldnerschaft ;
Dodane 2017-02-15 18:28:10 przez: Puzon
Skomentuj
10969. Schlachter der (PL die Schlachter) rzeźnik;
Dodane 2017-02-15 10:44:49 przez: kristof
Skomentuj
10967. Zahlungsavis ;
Dodane 2017-02-15 09:50:46 przez:
Skomentuj
10966. Vermisstensachbearbeitung die (PL die Vermisstensachbearbeitungen) wydzial do spraw osob zaginionych;
Dodane 2017-02-14 23:33:39 przez: Danian.de
Skomentuj
10965. Mitfahndung die (PL die Mitfahndungen) Pomoc w poszukiwaniach, wspolne poszukiwanie; Die Polizei bittet um Mitfahndung Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach
Dodane 2017-02-14 23:27:51 przez: Danian.de
Skomentuj
10964. Vorholung ;
Dodane 2017-02-14 09:35:11 przez:
nie znalazłem polskiego odpowiednika; to raczej żargonowe określenie początkowego etapu dostarczania przesyłki (od odbiorcy do magazynu/sortowni)
Skomentuj
10963. Umgebungsgefährdung die (PL die Umgebungsgefährdungen) Zagrozenie srodowiska zagrozenie okolicy;
Dodane 2017-02-13 00:19:03 przez: Danian.de
Skomentuj

Komentarze:
Zagrozenie dla otoczenia mialo byc mozna jeszcze przetlumaczyc jako zagrozenie terenu
Skomentował(a): Danian.de, 2017-02-13 00:27:45
10962. Umgebungsdruck der (PL die Umgebungsdruck) Cisnienie otoczenia;
Dodane 2017-02-13 00:14:08 przez: Danian.de
Skomentuj
10961. Umgebungstemperatur die (PL die Umgebungstemperaturen) temperatura otoczenia;
Dodane 2017-02-13 00:11:49 przez: Danian.de
Skomentuj
10960. Umgebungsvariable die (PL die Umgebungsvariablen) Inf. zmienna srodowiskowa;
Dodane 2017-02-13 00:02:17 przez: Danian.de
Skomentuj
10959. Umgebungskarte die (PL die Umgebungskarten) Mapa okolicy;
Dodane 2017-02-12 23:49:33 przez: Danian.de
Skomentuj
10958. gefestigt przymiotnik/przysłówek (wiara tradycja)gleboko zakorzeniona, (osoba) wytrwala/y,(Charakter)wyrobiony;
Dodane 2017-02-12 18:50:33 przez: Danian.de
Skomentuj
10957. gefeit przymiotnik/przysłówek odporny,uodporniony; gegen etwas gefeit sein Byc na cos odpornym uodpornionym
Dodane 2017-02-12 18:41:44 przez: Danian.de
Skomentuj
10956. Geburtenknick der (nur Singular) Spadek liczby urodzen;
Dodane 2017-02-12 18:34:35 przez: Danian.de
Skomentuj
10955. Gebühreneinheit die (PL die Gebühreneinheiten) Jednostka taryfowa;
Dodane 2017-02-12 18:29:51 przez: Danian.de
Skomentuj
10954. Gebührenerstattung die (PL die Gebührenerstattungen) Zwrot kosztow;
Dodane 2017-02-12 18:26:49 przez: Danian.de
Skomentuj
10953. Dirigentschaft (PL die Dirigentschaft) dyrygentura;
Dodane 2017-02-11 22:19:43 przez:
Skomentuj
10952. einratzen czasownik ratzt ein, ratzte ein, hat eingeratzt pot twardo zasypiac;
Dodane 2017-02-11 20:32:30 przez:
Skomentuj
10951. ratzen czasownik ratzt, ratzte, hat geratzt Mocno i dlugo spac;
Dodane 2017-02-11 20:27:09 przez:
Skomentuj
10950. Geldhahn (PL die Geldhahn) kurek z pieniędzmi ; przykręcić komuś kurek z pieniędzmi
Dodane 2017-02-10 17:12:18 przez:
Skomentuj
10949. Baugesuch (PL die Baugesuch) pozwolenie na budowę;
Dodane 2017-02-10 15:42:31 przez:
Skomentuj
10948. Bauglied (PL die Bauglied) element konstrukcyjny, element konstrukcji, element budowlany;
Dodane 2017-02-10 15:40:48 przez:
Skomentuj
10947. Geograf(in) oder Geograph(in) (PL die Geograf(in) oder Geograph(in)) geograf, geografka :-);
Dodane 2017-02-10 14:33:41 przez:
Skomentuj
10946. Kühlgut ;
Dodane 2017-02-10 14:06:40 przez:
Skomentuj
10945. verstinken czasownik verstinkt, verstinkte, hat verstinkt Zasmierdnac,zasmrodzic pot. ;
Dodane 2017-02-09 21:40:37 przez:
Skomentuj
10944. Verstänkern czasownik verstänkert, verstänkerte hat verstänkert Zasmierdnac,zasmrodzic pot. ;
Dodane 2017-02-09 21:38:05 przez: Danian.de
Skomentuj
10943. Keuschheisgürtel der (PL die Keuschheisgürtel) Pas cnoty;
Dodane 2017-02-09 21:00:45 przez: Danian.de
(Keuschheitsgürtel)
Skomentuj
10942. Scheiblettenkäse der (PL die Scheiblettenkäsen) Ser topiony w plasterkach;
Dodane 2017-02-09 19:27:28 przez: Danian.de
Skomentuj
10941. Belegbar ;
Dodane 2017-02-09 13:48:29 przez: Asia
Skomentuj
10940. Begehbar przymiotnik/przysłówek ;
Dodane 2017-02-09 13:46:32 przez: Asia
Skomentuj
10939. Na ; na gut
Dodane 2017-02-09 12:45:49 przez:
Skomentuj
10938. Angst machen czasownik macht Angst machte Angst , hat Angst gemacht Przestraszyc, napedzic stracha; Jmd Angst machen Napedzic komus stracha, przestraszyc kogos
Dodane 2017-02-09 12:32:10 przez: Danian.de
Skomentuj
10937. auslagern wymagazynowywać :-);
Dodane 2017-02-09 11:26:03 przez:
Skomentuj
10936. das Tamburin das (nur Singular) tamburyn;
Dodane 2017-02-08 16:36:38 przez:
Skomentuj
10935. Trinkhalm der (PL die Trinkhalme) słomka do picia;
Dodane 2017-02-08 16:00:06 przez: kristof
Skomentuj
10934. veruzen czasownik veruzt, veruzte, hat geveruzt kpić, naśmiewać się;
Dodane 2017-02-08 13:38:50 przez:
Skomentuj
10933. Nest das (PL die Nester) pot lozko, dziupla przestepcow; du gehst ins Nest idziesz do lozka
Dodane 2017-02-08 13:19:24 przez: danian.de
Skomentuj
10932. heia machen czasownik heia macht, heia machte, hat geheia macht spac,isc spac;
Dodane 2017-02-08 13:12:47 przez: danian.de
Skomentuj
10931. Heia die (PL die Heias) pot. lozko lozeczko;
Dodane 2017-02-08 13:04:45 przez: danian.de
Skomentuj
10930. Prellung die (PL die Prellungen) med. stluczenie; die Knochenprellung stluczenie kosci
Dodane 2017-02-08 12:03:21 przez: danian.de
Skomentuj
10929. Zwiesprache die (PL die Zwiesprachen) dialog;
Dodane 2017-02-08 11:58:12 przez: danian.de
Skomentuj
10928. Berufsschullehrer ;
Dodane 2017-02-07 23:20:51 przez:
Skomentuj
10927. verkuppeln czasownik verkuppet, verkuppete, hat geverkuppet swatac,wyswatac; eine Freundin verkuppeln swatac przyjaciolke
Dodane 2017-02-07 22:21:40 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj
10926. anwenderfreundlich przymiotnik/przysłówek przyjazny dla uzytkownika;
Dodane 2017-02-06 23:10:41 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj
10925. die Stimmungsschwankung die (PL die die Stimmungsschwankung) hustawka nastrojow;
Dodane 2017-02-06 22:59:50 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj
10924. derselben ;
Dodane 2017-02-05 21:32:10 przez:
hasło w bazie (derselbe)
Skomentuj
10922. Der Auftrag der (PL die Der Auftrag) Zlecenie; neuer Auftrag nowe zlecenie
Dodane 2017-02-05 18:27:40 przez:
hasło w bazie
Skomentuj
10921. Holzpavillon ;
Dodane 2017-02-04 19:42:33 przez:
Skomentuj
10920. is okm ;
Dodane 2017-02-03 14:16:09 przez:
?
Skomentuj
10919. stechen czasownik stecht, sticht, stach, hat gestochen kłuć, przebijać , ubodnąć, ubóść;
Dodane 2017-02-03 13:02:03 przez: jugol
(stoßen)
Skomentuj
10918. Stechvieh ;
Dodane 2017-02-03 08:45:45 przez:
Skomentuj
10917. Sammelgut ;
Dodane 2017-02-02 09:49:00 przez:
Skomentuj
10916. Begleitschein ;
Dodane 2017-02-02 09:07:35 przez:
Skomentuj
10915. nahegehen ; ...wie sehr einem ein Ereignis oder eine Situation nahegeht.
Dodane 2017-02-01 18:29:58 przez: Dorka J.
Skomentuj
10914. Inspiration die (PL die Inspirationen) wena; die Inspiration fühlen poczuć wenę
Dodane 2017-01-31 18:18:17 przez: kristof
Skomentuj
10913. durchdacht przymiotnik/przysłówek przemyślany, obmyślony, zamyślony;
Dodane 2017-01-31 10:04:26 przez:
Skomentuj
10912. ergebnisorientiert przymiotnik/przysłówek zorientowany na wyniki;
Dodane 2017-01-31 10:01:09 przez:
Skomentuj
10911. enjunfern czasownik enjunfet, enjunfete, hat geenjunfet rozdziewiczyć;
Dodane 2017-01-30 10:02:46 przez: marek krynewski
(entjungfern)
Skomentuj
10910. Gewinzweck ;
Dodane 2017-01-28 21:41:20 przez: Puzon
(Gewinnzweck)
Skomentuj
10909. feinmotorik ;
Dodane 2017-01-28 12:26:30 przez:
Skomentuj
10908. Teiltilgung ;
Dodane 2017-01-27 09:09:18 przez:
Skomentuj
10907. Treibstoffkosten ;
Dodane 2017-01-27 08:43:39 przez:
Skomentuj
10906. prädikativ przymiotnik/przysłówek ; orzecznik
Dodane 2017-01-26 23:15:02 przez: Gagiczek
Skomentuj
10905. Ori­gi­nal­do­ku­ment ;
Dodane 2017-01-26 14:43:10 przez:
Skomentuj
10904. Tightening ;
Dodane 2017-01-24 20:45:50 przez:
wyraz angielski
Skomentuj
10903. abholen czasownik abholt, abholte, hat geabholt odebrać,odbierać,;
Dodane 2017-01-24 20:44:03 przez:
hasło w bazie
Skomentuj
Starsze propozycje