hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+) użytkownik bardzo zasłużony (50+)           użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników.

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
11133. Bűcher die (PL die Bűcher ) Książki ; Ich lese Bűcher gern. Czytam chętnie książki.
Dodane 2017-03-26 20:02:12 przez: Klaudia Wien
hasło w bazie (Buch)
Skomentuj
11131. szafkasłupek ;
Dodane 2017-03-26 12:20:33 przez:
(Hochschrank)
Skomentuj
11130. Abgehobenheit ;
Dodane 2017-03-25 14:19:08 przez:
Skomentuj
11129. Kanaldeckel ;
Dodane 2017-03-24 21:24:00 przez: Puzon
Skomentuj
11128. Schachtdeckel ;
Dodane 2017-03-24 21:20:44 przez: Puzon
Skomentuj
11127. einschnappen czasownik schnappt ein, schnappte ein, ist eingeschnappt zatrzasnac zapasc sie(dzwi,zamek w dzwiach), pot byc obrazonym;
Dodane 2017-03-24 10:53:50 przez: Danian.de
Skomentuj
11126. To­be­rei ;
Dodane 2017-03-23 21:38:17 przez: Puzon
Skomentuj
11125. ??? (PL die ???) glisda; glisda ludzka, glisda psia
Dodane 2017-03-23 19:05:03 przez:
glista ludzka w bazie; dodana glista psia
Skomentuj
11124. topoi ;
Dodane 2017-03-23 18:23:13 przez:
Skomentuj
11123. Arbeitnehmerüberlassung ;
Dodane 2017-03-23 14:28:08 przez:
Skomentuj
11122. Verkehrsordnungswidrigkeit ;
Dodane 2017-03-23 12:56:23 przez:
Skomentuj
11121. Penunzen (PL die Penunzen) pieniądze; jeden z niewielu polonizmów w j. niemieckim
Dodane 2017-03-22 21:23:15 przez:
Skomentuj
11120. Rückbelastung ;
Dodane 2017-03-22 15:27:48 przez:
Skomentuj
11119. Verkehrsminister ;
Dodane 2017-03-22 13:39:36 przez:
Skomentuj
11118. Fußfessel (PL die Fußfessel) ;
Dodane 2017-03-22 13:26:02 przez:
Skomentuj
11117. Verfall des Erlangten przepadek korzyści majątkowej;
Dodane 2017-03-22 12:15:23 przez:
Skomentuj
11116. Erlangten ;
Dodane 2017-03-22 12:14:43 przez:
Skomentuj
11115. betatschen czasownik betatscht, betatschte, hat gebetatscht obmacwac oblapiac; Der Mann hat mich versucht zu betatschen. ten mezczyzna probowal mnie obmacywac
Dodane 2017-03-22 10:01:54 przez:
Skomentuj
11114. Pressemitteilung die (PL die Pressemitteilungen) Wiadomosci prasowe, doniesienia prasowe;
Dodane 2017-03-22 05:57:16 przez: danian.de
Skomentuj
11113. Gummibonbon der (PL die Gummibonbons) żelek;
Dodane 2017-03-21 23:47:29 przez: kristof
Skomentuj
11112. Beschuldigtenvornehmung die (PL die Beschuldigtenvornehmungen) prawn. Przesluchanie oskarzonych; Ladung zur Beschuldigtenvornehmung Wezwanie na przesluchanie w charakterze oskarzonego
Dodane 2017-03-21 19:22:52 przez: Danian.de
Skomentuj

Komentarze:
Beschuldigtenvernehmung
Skomentował(a): danian.de, 2017-03-21 19:25:56
Beschuldigtenvernehmung
Skomentował(a): danian.de, 2017-03-21 19:25:58
11111. Ladung die (PL die Ladungen) prawn. Wezwanie sadowe, pozew;
Dodane 2017-03-21 19:16:56 przez: danian.de
Skomentuj
11109. Jugendstrafe die (PL die Jugendstrafen) kara dla nieletnich;
Dodane 2017-03-21 12:10:33 przez: kristof
Skomentuj
11108. Pommesgabeln ;
Dodane 2017-03-21 01:11:11 przez:
Skomentuj
11107. Sportausrüstung die (PL die Sportausrüstungen) wyposarzenie sportowe;
Dodane 2017-03-20 22:11:15 przez: Dudis
Skomentuj
11106. mutterseelenallein przymiotnik/przysłówek sam jak palec; Ich war mutterseelenallein [zu Hause] Byłam sama jak palec w domu.
Dodane 2017-03-20 17:40:13 przez: carolline136
Skomentuj
11105. Fachausschuss (PL die Fachausschüsse) komisja techniczna,panel ekspertow,komisja specjalistow;
Dodane 2017-03-20 14:16:16 przez: danian.de
Skomentuj
11104. Festkommitee das (PL die Festkommitees) Komitet organizujacy uroczystosci;
Dodane 2017-03-20 14:02:40 przez: danian.de
(Festkomitee)
Skomentuj
11103. Festausschuss der (PL die Festausschüsse) Komitet organizujacy uroczystosci szczegolnie karnawalowe;
Dodane 2017-03-20 13:59:26 przez: danian.de
Skomentuj
11102. Wohnungsbrand der (PL die Wohnungsbrände) pozar mieszkania;
Dodane 2017-03-20 13:15:39 przez: Danian.de
Skomentuj
11101. Allgemeinmedizin (PL die Allgemeinmedizin) ;
Dodane 2017-03-20 12:37:37 przez:
Skomentuj
11100. erliegen czasownik erliegt, erlag, ist ergeliegt umrzec austr. Oddac w depozyt deponowac oddac na przechowanie; das Mädchen erlag ihren Verletzungen,, zum erliegen kommen Dziewczynka zmarla na skutek obrazen.,, wymierac
Dodane 2017-03-20 11:31:03 przez: danian.de
Skomentuj
11099. Bessere Hälfte Przen druga polowka,lepsza polowka o czlowieku; Ich wohne mit meiner bessere Hälfte Mieszkam ze swoja druga polowka
Dodane 2017-03-19 22:13:07 przez: Danian.de
Skomentuj
11098. Brechbohnen PL fasolka szparagowa;
Dodane 2017-03-19 21:33:39 przez: kristof
Skomentuj
11097. Multiplikationstabelle die (PL die Multiplikationstabellen) tabliczka mnożenia;
Dodane 2017-03-19 20:25:39 przez: kristof
Skomentuj
11096. Anzeigeerstattung die (PL die Anzeigeerstattungen) Zlozenie zawiadomienia, doniesienie o przestepstwie;
Dodane 2017-03-19 18:14:44 przez: Danian.de
Skomentuj
11095. Aussparung ;
Dodane 2017-03-19 14:18:00 przez: Dorka J.
Skomentuj
11093. Sammelsurium das (PL die Sammelsurium ) Pej zbieranina, mieszanina;
Dodane 2017-03-18 12:35:08 przez: Danian.de
Skomentuj
11092. lotsen ;
Dodane 2017-03-17 08:23:49 przez:
Skomentuj
11091. Watteschtäbchen das (PL die Watteschtäbchen) patyczki higieniczne, kosmetyczne;
Dodane 2017-03-16 16:23:39 przez: kristof
hasło w bazie (Wattestäbchen)
Skomentuj
11090. Watteträger der (PL die Watteträger) patyczek higiegiczny, kosmetyczny (nie mylić z wacikiem);
Dodane 2017-03-16 16:18:38 przez: kristof
Skomentuj
11089. Sekretion die (PL die Sekretionen) wydzielanie (med., bot.);
Dodane 2017-03-16 16:06:45 przez:
Skomentuj
11088. Gürtelschneider der (PL die Gürtelschneider) Obcinak do pasow bezpieczenstwa;
Dodane 2017-03-16 15:59:01 przez: danian.de
(Gurtschneider)
Skomentuj
11087. Rettungshammer der (PL die Rettungshämmer) Mlot ratunkowy, mlot awaryjny;
Dodane 2017-03-16 15:55:39 przez: danian.de
Skomentuj
11086. Nothammer der (PL die Nothämmer) Mlot ratunkowy,mlot awaryjny mot. ;
Dodane 2017-03-16 15:52:51 przez: danian.de
Skomentuj
11085. Notfallhammer der (PL die Notfallhämmer) Mlot ratunkowy, mlot awaryjny mot. ; Notfallhammer mit Gürtelschneider Mlot ratunkowy z obcinakiem do pasow bezpieczenstwa
Dodane 2017-03-16 15:49:24 przez: danian.de
Skomentuj
11084. Schlugstörung die (PL die Schlugstörungen) trudności z połykaniem;
Dodane 2017-03-16 15:06:40 przez:
(Schluckstörung)
Skomentuj
11083. Pflegekundin die (PL die Pflegekundinen) podopieczna;
Dodane 2017-03-16 15:04:00 przez: kristof
Skomentuj
11082. Pflegekunde der (PL die Pflegekunden) podopieczny;
Dodane 2017-03-16 15:03:25 przez: kristof
Skomentuj

Komentarze:
w środowisku medycznym czy pielęgniarskim dość często stosowane
Skomentował(a): kristof, 2017-03-17 07:00:16
Tak, tylko że osoba poszukująca niemieckiego odpowiednika słowa "podopieczny" musi zdawać sobie sprawę, że to hasło nie jest zbyt częste w codziennym niemieckim.
Skomentował(a): autor, 2017-03-18 03:00:05
11081. Entleiher ;
Dodane 2017-03-15 15:46:57 przez:
Skomentuj

Komentarze:
wypożyczający(-a)
Skomentował(a): , 2017-03-18 17:26:52
11080. Flurbezeichnung ;
Dodane 2017-03-15 13:37:00 przez:
Skomentuj
11079. monatsübergreifend ;
Dodane 2017-03-15 12:22:29 przez:
Skomentuj
11078. Gnadenhof der (PL die Gnadenhöfe) przytułek dla zwierząt;
Dodane 2017-03-14 11:25:53 przez: kristof
Skomentuj
11077. stets zu Diensten ;
Dodane 2017-03-13 20:21:16 przez: Puzon
Skomentuj
11076. jutro jutro;
Dodane 2017-03-13 06:37:25 przez: Maria Szóstak
hasło w bazie
Skomentuj
11074. AQ Skrot od Aufklärungsquote;
Dodane 2017-03-12 14:21:30 przez: Danian.de
to raczej nie jest powszechnie znany i używany skrót, tylko techniczny na użytek służb; są inne rozwinięcia, np. "Abhängigenquotient"
Skomentuj
11073. Aufklärungsquote die (PL die Aufklärungsquoten) Wskaznik,ilosc spraw wykrytych lub rozwiazanych przez policje;
Dodane 2017-03-12 14:19:30 przez: Danian.de
Skomentuj
11072. Fahrzeuginsassin die (PL die Fahrzeuginsassinnen) Pasazerka pojazdu;
Dodane 2017-03-12 14:13:48 przez:
Skomentuj
11071. Fahrzeuginsasse der (PL die Fahrzeuginsasse) Pasazer pojazdu;
Dodane 2017-03-12 14:11:31 przez:
Skomentuj
11070. Brüderpaar das (PL die Brüderpaar) dwóch braci, para braci, dwójka braci; mit dem Brüderpaar z dwójką braci
Dodane 2017-03-12 14:09:03 przez:
Skomentuj
11069. Fahrzeugidentifikationsnummer die (PL die Fahrzeugidentifikationsnummern) Numer identyfikacyjny pojazdu, numer VIN;
Dodane 2017-03-12 14:07:45 przez: Danian.de
Skomentuj
11068. Höllenbrut ;
Dodane 2017-03-12 10:18:55 przez: Puzon
Skomentuj
11067. Sa­tans­brut ;
Dodane 2017-03-12 10:18:32 przez: Puzon
Skomentuj
11066. Gaspulverschweißen napawanie gazowo-proszkowe ;
Dodane 2017-03-12 01:05:24 przez:
Skomentuj
11065. Gratin das (PL die Gratins) Kulin. Danie zapiekane, zapiekanka;
Dodane 2017-03-11 16:40:04 przez: Danian.de
Skomentuj
11064. Flurstück (PL die Flurstück) ;
Dodane 2017-03-11 16:37:09 przez:
Skomentuj
11062. Wohnungsamt (PL die Wohnungsamt ) ;
Dodane 2017-03-11 01:34:07 przez:
Skomentuj

Komentarze:
PL Wohnungsämter
Skomentował(a): , 2017-03-18 16:02:50
11061. Innenansicht ;
Dodane 2017-03-11 01:25:53 przez:
Skomentuj
11060. teilunterkellert ;
Dodane 2017-03-11 00:46:22 przez:
Skomentuj
11059. Grundbucheintrag ;
Dodane 2017-03-11 00:36:56 przez:
Skomentuj
11058. Grunderwerbssteuer ;
Dodane 2017-03-11 00:35:25 przez:
Skomentuj
11057. Gefahr im Verzug ;
Dodane 2017-03-10 19:19:35 przez: Puzon
Skomentuj
11056. Streuer der (PL die Streuer) rozrzutnik; Der Miststreuer ist immer vom Bauern benutzt. Rozrzutnik obornika jest zawsze używany przez rolnika.
Dodane 2017-03-09 22:14:25 przez: Danio77
Skomentuj
11055. Mako (PL die Mako) bawełna egipska;
Dodane 2017-03-09 02:00:11 przez:
Skomentuj
11054. Vertriebsinnendienst ;
Dodane 2017-03-08 15:14:24 przez:
Skomentuj
11052. Vulva die (PL die Vulven) anat. srom;
Dodane 2017-03-08 14:50:55 przez: Danian.de
hasło w bazie
Skomentuj
11051. Schamlaus die (PL die Schamläuse) Wesz lonowa;
Dodane 2017-03-08 14:44:17 przez: Danian.de
Skomentuj
11050. Sackratte die (PL die Sackratten) Wulg menda o czlowieku, wesz lonowa pot. ;
Dodane 2017-03-08 14:41:12 przez: Danian.de
Skomentuj
11049. Filzlaus die (PL die Filzläuse) Wesz lonowa, menda;
Dodane 2017-03-08 14:30:01 przez: Danian. de
Skomentuj
11048. Kaschemme die (PL die Kaschemmen) knajpa, speluna;
Dodane 2017-03-08 12:47:33 przez: kristof
Skomentuj
Starsze propozycje