aufnehmen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 13:11

  • Haseł: 58325


1. aufnehmen czasownik nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen przyjmować, podejmować, rejestrować, nagrywać, podnosić; etwas gelassen aufnehmen przyjmować coś ze spokojem; Bilder aufnehmen fotografować; Arbeit aufnehmen podejmować pracę
2. Anleihe die (PL die Anleihen) pożyczka; eine Anleihe aufnehmen zaciągać pożyczkę
3. Protokoll das (PL die Protokolle) protokół; ein Protokoll aufnehmen spisywać protokół; das Protokoll führen protokołować
4. Schwingung die (PL die Schwingungen) fiz. drganie, wahanie, oscylacja; in Schwingung sein kołysać się; Schwingungen aufnehmen absorbować drgania
5. Zeitraffer der (nur Singular) przyspieszone tempo; etwas im Zeitraffer aufnehmen nagrywać coś w przyspieszonym tempie
6. Kontakt der (PL die Kontakte) kontakt; mit jemandem Kontakt halten utrzymywać z kimś kontakt, pozostawać z kimś w kontakcie; mit jemandem Kontakt aufnehmen nawiązywać z kimś kontakt, kontaktować się z kimś
7. Band das (PL die Bänder/Bande) wstążka, wstęga, taśma, więź, związek, anat. więzadło, wiązadło; die Bande des Bluts lit. więzy krwi; der (PL die Bände) tom; die (PL die Bands) orkiestra, kapela, zespół muzyczny; etwas auf Band aufnehmen nagrywać coś na taśmę; am Band arbeiten pracować przy taśmie; am laufenden Band stale, ciągle
8. Darlehen das (PL die Darlehen) pożyczka; ein Darlehen aufnehmen zaciągnąć pożyczkę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.