bank - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:22

  • Haseł: 58325


1. Kreditinstitut das (PL die Kreditinstitute) bank
2. Bank die (PL die Bänke) ławka, ława, mielizna; die (PL die Banken) bank
3. SB-Bank die (PL die SB-Banken) bank z terminalem samoobsługowym
4. Nationalbank die (PL die Nationalbanken) bank narodowy, bank państwowy
5. Bundesbank die (nur Singular) bank federalny; die Deutsche Bundesbank Niemiecki Bank Federalny
6. Staatsbank die (PL die Staatsbanken) bank państwowy, bank centralny
7. Hypothekenbank die (PL die Hypothekenbanken) bank hipoteczny
8. deponieren czasownik deponiert, deponierte, hat deponiert deponować, przechowywać; etwas bei der Bank deponieren deponować coś w banku
9. Depositenbank die (PL die Depositenbanken) bank depozytowy
10. Genossenschaftsbank die (PL die Genossenschaftsbanken) bank spółdzielczy
11. Blutbank die (PL die Blutbanken) bank krwi
12. Volksbank die (PL die Volksbanken) ekon. bank ludowy
13. Ersatzbank die (PL die Ersatzbanken) bank rezerw
14. Wechselbank die (PL die Wechselbanken) bank dyskontowy
15. Notenbank die (PL die Notenbanken) bank emisyjny
16. Samenbank die (PL die Samenbanken) med. bank spermy
17. Handelsbank die (PL die Handelsbanken) bank handlowy
18. Bankraub der (PL die Bankraube) napad rabunkowy na bank
19. lümmeln czasownik sich lümmeln; lümmelt sich, lümmelte sich, hat sich gelümmelt pot. walnąć się, uwalić się; sich auf eine Bank lümmeln uwalić się na ławce
20. Banküberfall der (PL die Banküberfälle) napad na bank
21. Investmentbank die (PL die Investmentbanken) bank inwestycyjny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.