beruf - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 13:04

  • Haseł: 58325


1. Beruf der (PL die Berufe) zawód, profesja, powołanie; freier Beruf wolny zawód; - was sind Sie von Beruf? - ich bin Arzt - kim jest Pan/Pani z zawodu? - jestem lekarzem
2. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
3. ausüben czasownik übt aus, übte aus, hat ausgeübt wykonywać, pełnić, sprawować, uprawiać, praktykować; Handwerk ausüben trudnić się rzemiosłem; seinen Beruf ausüben wykonywać swój zawód; auf jemanden Einfluss ausüben wywierać na kogoś wpływ; Macht ausüben sprawować władzę
4. Ihrer zaimek pana, pani, państwa; mein Beruf ist nicht so interessant wie Ihrer mój zawód nie jest tak ciekawy jak pana
5. verfehlen czasownik verfehlt, verfehlte, hat verfehlt chybiać, pot. pudłować; das Ziel verfehlen nie trafiać do celu; den Weg verfehlen zabłądzić; den Beruf / die Wahrheit verfehlen mijać się z powołaniem / mijać się z prawdą
6. frei przymiotnik, przysłówek wolny, uwolniony, niezależny, swobodny, niezależnie, swobodnie; frei von Fehlern/Sorgen wolny od błędów/trosk; ein freier Beruf wolny zawód; ein freies Land niezależny kraj; ein freies Benehmen swobodne zachowanie; frei lebend żyjący na wolności; frei laufend biegający na wolności
7. verwirklichen czasownik verwirklicht, verwirklichte, hat verwirklicht urzeczywistniać, realizować, ziszczać; sich im Beruf verwirklichen realizować się w zawodzie; sich verwirklichen urzeczywistniać się, ziszczać się
8. erlernen czasownik erlernt, erlernte, hat erlernt wyuczać się, nauczyć się etwas (AKK) czegoś; erlernter Beruf wyuczony zawód


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.