czas - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-27 08:54

  • Haseł: 58325


1. Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
2. Uhrzeit die (PL die Uhrzeiten) czas
3. Abbindezeit die (PL die Abbindezeiten) czas wiązania, czas twardnięcia, czas schnięcia (kleju)
4. Anlaufzeit die (PL die Anlaufzeiten) czas rozruchu, czas przygotowań
5. Winterzeit die (nur Singular) okres zimowy, czas zimowy; die Uhren auf Winterzeit umstellen przestawiać zegarki na czas zimowy
6. Sommerzeit die (nur Singular) okres letni, czas letni; die Uhren auf Sommerzeit umstellen przestawiać zegarki na czas letni
7. Muße die (nur Singular) wolny czas, wolne chwile, spokój; Muße zu etwas haben mieć czas na coś
8. vertreiben czasownik vertreibt, vertrieben, hat vertrieben wyganiać, wysiedlać, rozprowadzać (towary), dystrybuować, uprzyjemniać (czas); sich (DAT) die Zeit mit etwas vertreiben spędzać czas na czymś
9. Sendezeit die (PL die Sendezeiten) czas emisji, czas antenowy
10. Versanddauer die (nur Singular) czas wysyłki, czas dostawy
11. Greenwich-Zeit die (nur Singular) czas Greenwich, czas uniwersalny
12. Geltungsdauer die (nur Singular) okres ważności, czas obowiązywania, czas ważności
13. Notzeit die (PL die Notzeiten) trudny czas, czas biedy
14. Betriebszeit die (PL die Betriebszeiten) ekon. okres produkcyjny, czas eksploatacji, infor. czas wykonania operacji
15. Herrschaftszeit die (PL die Herrschaftszeiten) czas panowania; die Herrschaftszeit Karls des Großen czas panowania Karola Wielkiego; PL także austr. płd-niem. okrzyk oznaczający wzburzenie, zniecierpliwienie
16. Gleitzeit die (PL die Gleitzeiten) ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
17. Ladezeit die (PL die Ladezeiten) czas ładowania (akumulatora, danych programu)
18. Vertragslaufzeit die (PL die Vertragslaufzeiten) czas trwania umowy
19. Plusquamperfekt das (PL die Plusquamperfekte) jęz. czas zaprzeszły
20. Lebensdauer die (nur Singular) czas życia, żywotność, trwałość
21. Mußestunde die (PL die Mußestunden) wolna chwila, wolny czas
22. ab przyimek + DAT od, poczynając od; ab 11. Juli od 11. lipca; ab und zu czasami, niekiedy, raz na jakiś czas, od czasu do czasu; auf und ab tam i z powrotem; ab sein pot. być wykończonym
23. Mitvergangenheit die (nur Singular) jęz. austr. czas przeszły prosty
24. Marschverpflegung die (PL die Marschverpflegungen) mil. racja żywnościowa na czas marszu
25. Mietzeit die (PL die Mietzeiten) czas najmu
26. doch przysłówek, spójnik, partykuła jednak, lecz, jednakże, przecież, ależ; er tat alles, um rechtzeitig fertig zu sein, doch es gelang ihm nicht robił wszystko, aby być gotowym na czas, ale mu to nie wyszło; ich muss schon nach Hause, es ist doch schon sehr spät muszę wracać do domu, jest już bardzo późno; - haben Sie kein Auto? - doch, ich habe eins - nie ma pan samochodu? - ależ nie, mam
27. Freizeit die (nur Singular) czas wolny; in meiner Freizeit fotografiere ich ein bisschen w wolnym czasie troch
28. Dauer die (nur Singular) trwanie, okres, trwałość, stałość; auf die Dauer na dłuższy czas, na stałe, na dłuższą metę
29. WZ skrót od Weltzeit czas uniwersalny
30. Freizeitausgleich der (nur Singular) czas wolny w zamian za pracę nadliczbową


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.