członek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 13:17

  • Haseł: 58325


1. Glied das (PL die Glieder) także anat. członek, członek ciała, człon, część, ogniwo
2. Mitglied das (PL die Mitglieder) członek
3. Vereinsmitglied das (PL die Vereinsmitglieder) członek stowarzyszenia, członek klubu
4. Ausschussmitglied das (PL die Ausschussmitglieder) członek komisji, członek komitetu
5. Gruppenmitglied das (PL die Gruppenmitglieder) członek grupy
6. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie
7. Parteifreund der (PL die Parteifreunde) członek tej samej partii
8. Milizionär der (PL die Milizionäre) hist. członek milicji, milicjant
9. Forumsmitglied das (PL die Forumsmitglieder) członek forum internetowego, forumowicz
10. Parteimitglied das (PL die Parteimitglieder) członek partii, członkini partii
11. Maya der/die (PL die Maya/Mayas) członek plemienia Majów / członkini plemienia Majów
12. Leibwächter der (PL die Leibwächter) ochroniarz, członek obstawy
13. Vetomacht die (PL die Vetomächte) stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ (z prawem weta)
14. Angehörige der/die (PL die Angehörigen) krewny, powinowaty, członek, obywatel
15. Verbandsmitglied das (PL die Verbandsmitglieder) członek związku
16. Genossenschaftler der (PL die Genossenschaftler) członek spółdzielni, spółdzielca
17. Akademiker der (PL die Akademiker) członek akademii, absolwent szkoły wyższej
18. Gewerkschaftsmitglied das (PL die Gewerkschaftsmitglieder) członek związku zawodowego
19. Rep skrót od Republikaner zwolennik/członek partii prawicowej
20. Hinterbliebene der/die (PL die Hinterbliebenen) bliski zmarłego, członek rodziny zmarłego / bliska zmarłego, członkini rodziny zmarłego; PL rodzina zmarłego
21. Vorstandsmitglied das (PL die Vorstandsmitglieder) członek zarządu
22. Konsorte der (PL die Konsorten) członek konsorcjum; Konsorten także pot. pej. wspólnicy, spółka
23. Republikaner der (PL die Republikaner) republikanin, (w Niemczech) członek partii prawicowej
24. Mann der (GEN des Mannes PL die Männer) mężczyzna, żołnierz, członek załogi, mąż; wie ein Mann jak jeden mąż; ein Mann der Tat człowiek czynu
25. Zeugungsglied das (PL die Zeugungsglieder) członek męski, prącie, penis
26. Vollmitglied das (PL die Vollmitglieder) pełnoprawny członek
27. Klubmitglied das (PL die Klubmitglieder) członek klubu, klubowicz
28. Metaller der (PL die Metaller) pot. metalowiec, członek związku zawodowego metalowców
29. Familienangehörige der/die (PL die Familienangehörigen) członek rodziny
30. Kommunarde der (PL die Kommunarden) członek komuny, hist. komunard


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.