czyjes - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-26 10:00

  • Haseł: 58325


1. Jawort das (PL die Jaworte, mst Singular); jemandem das Jawort geben przyjąć czyjeś oświadczyny
2. hineindenken czasownik denkt hinein, dachte hinein, hat hineingedacht; sich hineindenken wczuwać się; sich in jemandes Lage hineindenken wczuwać się w czyjeś położenie
3. hineinversetzen czasownik versetzt hinein, versetzte hinein, hat hineinversetzt; sich hineinversetzen wczuwać się, wchodzić in jemandes Lage w czyjeś położenie
4. überfordern czasownik überfordert, überforderte, hat überfordert przeciążać, zbyt wiele wymagać; jemandes Kräfte überfordern przekraczać czyjeś siły
5. vorenthalten czasownik enthält vor, enthielt vor, hat vorenthalten zatrzymywać dla siebie, zachowywać dla siebie, ukrywać, taić, nie udzielać, nie wydawać; jemandem das Geld vorenthalten zatrzymywać dla siebie czyjeś pieniądze
6. trachten czasownik trachtet, trachtete, hat getrachtet dążyć, ubiegać się, starać się nach etwas (DAT) o coś; jemandem nach dem Leben trachten nastawać na czyjeś życie
7. aufzählen czasownik zählt auf, zählte auf, hat aufgezählt liczyć, wyliczać; jemandes Verdienste aufzählen wyliczać czyjeś zasługi
8. umstoßen czasownik stößt um, stieß um, hat umgestoßen obalać, przewracać, wywracać, prawn. unieważniać, uchylać; einen Kauf umstoßen anulować kupno; jemandes Pläne umstoßen niweczyć czyjeś plany
9. durchkreuzen czasownik kreuzt durch, kreuzte durch, hat durchgekreuzt skreślać, przekreślać; (durchkreuzt, durchkreuzte, hat durchkreuzt) krążyć, przemierzać; sich durchkreuzen krzyżować się; jemandes Pläne durchkreuzen krzyżować czyjeś plany
10. trinken czasownik trinkt, trank, hat getrunken pić, napić się; Tee trinken pić herbatę; auf jemanden trinken, auf jemandes Gesundheit trinken pić za czyjeś zdrowie; das Trinken picie
11. erschleichen czasownik erschleicht, erschlich, hat erschlichen wyłudzać, zdobywać podstępem sich (DAT) dla siebie; sich jemandes Gunst erschleichen wkradać się w czyjeś łaski
12. nachvollziehen czasownik vollzieht nach, vollzog nach, hat nachvollzogen wczuwać się, rozumieć, wyobrażać sobie; jemandes Verhalten nachvollziehen wczuwać się w czyjeś postępowanie
13. Schlich der (PL die Schliche) ruda wzbogacona; Schliche pot. kruczki, sztuczki, wybiegi; jemandem auf die Schliche kommen poznać się na czyichś sztuczkach, przejrzeć czyjeś zamiary
14. Schlinge die (PL die Schlingen) pętla, pętelka, węzeł, węzełek, sidła, wnyk, med. temblak; jemandem in die Schlinge gehen wpadać w czyjeś sidła
15. Sicherheit die (nur Singular) pewność, bezpieczeństwo; jemanden/etwas in Sicherheit bringen zabezpieczać kogoś/coś, zadbać o czyjeś/czegoś bezpieczeństwo
16. Fang der (PL die Fänge) łów, połów, zdobycz, paszcza, szpony; in jemandes Fänge geraten przen. wpaść w czyjeś szpony
17. nachempfinden czasownik empfindet nach, empfand nach, hat nachempfunden rozumieć czyjeś uczucia, wczuwać się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.