Däne - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 07:22

  • Haseł: 58325


1. Daten nur PL dane; technische Daten dane techniczne
2. Rufdaten PL dane bilingowe, dane o połączeniach telefonicznych
3. Däne der (PL die Dänen) Duńczyk
4. Stammdaten PL dane stałe, dane referencyjne
5. vergönnen czasownik vergönnt, vergönnte, hat vergönnt lit. użyczać, pozwalać; es war mir nicht vergönnt mich auszuruhen nie było mi dane odpocząć
6. Datenschrott der (PL die Datenschrotte) niewykorzystywane dane
7. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
8. dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
9. bescheren czasownik beschert, bescherte, hat beschert obdarowywać (na gwiazdkę); es war ihr nicht beschert nie było jej dane, nie było jej sądzone
10. Zeichnungsangabe die (PL die Zeichnungsangaben) oznaczenie na rysunku, dane rysunkowe
11. Input der/das (PL die Inputs) infor. dane wejściowe, przen. wkład, bodziec
12. Eckdaten nur PL kluczowe dane, parametry
13. einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
14. Fahrzeugdaten PL dane pojazdu, specyfikacja pojazdu
15. exportieren czasownik exportiert, exportierte, hat exportiert eksportować; nach Deutschland exportieren eksportować do Niemiec; Daten exportieren infor. eksportować dane
16. Personalangaben PL dane personalne
17. Firmierung die (PL die Firmierungen) dane firmy, wizytówka firmy
18. Personalien nur PL dane osobowe, personalia
19. Hochrechnung die (PL die Hochrechnungen, mst PL) szacunkowe dane
20. Betriebsdaten PL ekon. dane operacyjne
21. personenbezogen przymiotnik osobowy; personenbezogene Daten dane osobowe
22. Kundendaten PL dane klienta
23. Binärdaten PL infor. dane binarne
24. Umfragedaten nur PL dane ankietowe
25. untertreiben czasownik untertreibt, untertrieb, hat untertrieben zaniżać (dane), bagatelizować
26. Bankverbindung die (PL die Bankverbindungen) nazwa banku wraz z numerem konta w tym banku, dane konta bankowego


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.