do pracy - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 13:08

  • Haseł: 58325


1. Arbeitsvermittlung die (PL die Arbeitsvermittlungen) pośrednictwo pracy, biuro pośrednictwa pracy, agencja pośrednictwa pracy
2. Leistungsbereitschaft die (nur Singular) gotowość do intensywnego wysiłku, pracy
3. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób
4. Arbeitsbeschaffung die (nur Singular) tworzenie nowych miejsc pracy, subwencjonowanie nowych miejsc pracy
5. Arbeitshygiene die (nur Singular) higiena pracy; Arbeitsschutz und Arbeitshygiene bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP
6. übertariflich przymiotnik wykraczający poza układ zbiorowy pracy, wyższy niż przewiduje układ zbiorowy pracy
7. Einstand der (PL die Einstände) rozpoczęcie pracy, przyjęcie powitalne w nowej pracy; der (nur Singular) sport równowaga
8. Motorstörung die (PL die Motorstörungen) mot. zakłócenia pracy silnika, zaburzenia pracy silnika
9. Arbeitsplatz der (PL die Arbeitsplätze) miejsce pracy, stanowisko pracy
10. Arbeitszufriedenheit die (nur Singular) zadowolenie z pracy, satysfakcja z pracy
11. Arbeitsstelle die (PL die Arbeitsstellen) miejsce pracy, stanowisko pracy, posada; offene Arbeitsstelle wakat, wolna posada
12. Arbeitssuchende der/die (PL die Arbeitssuchenden) poszukujący pracy / poszukująca pracy
13. Arbeitszeit die (PL die Arbeitszeiten) czas pracy, godziny pracy
14. Betriebsklima das (nur Singular) atmosfera w zakładzie pracy, atmosfera pracy
15. drücken czasownik drückt, drückte, hat gedrückt naciskać, pchać, ściskać, uścisnąć, dusić, wyciskać, gnieść, wytłaczać, przytulać; den Saft aus der Frucht drücken wyciskać sok z owocu; jemanden an sich (AKK) drücken przytulać kogoś do siebie; sich an die Wand drücken przywierać do ściany; sich vor der Arbeit drücken pot. wymigiwać się od pracy, wykręcać się od pracy
16. Flächentarifvertrag der (PL die Flächentarifverträge) sektorowy układ zbiorowy pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
17. Gleitzeit die (PL die Gleitzeiten) ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
18. Arbeitsschritt der (PL die Arbeitsschritte) etap pracy, krok w pracy
19. Stellennachweis der (nur Singular) ewidencja wolnych miejsc pracy
20. Tarifverhandlungen PL negocjacje w celu zawarcia zbiorowego układu pracy, rokowania zbiorowe
21. Stellensuche die (nur Singular) poszukiwanie stanowiska, poszukiwanie pracy
22. Tarifvertrag der (PL die Tarifverträge) układ zbiorowy pracy
23. Einsatzort der (PL die Einsatzorte) miejsce wykonywania pracy, miejsce świadczenia usługi
24. Stellenvermittlung die (nur Singular) pośrednictwo pracy
25. tarifvertraglich przymiotnik dotyczący układu zbiorowego pracy
26. anstellen czasownik stellt an, stellte an, hat angestellt przystawiać, nastawiać, zatrudniać, przyjmować do pracy, angażować
27. Stellenwechsel der (PL die Stellenwechsel) zmiana stanowiska, zmiana miejsca pracy
28. Tarifvertragspartei die (PL die Tarifvertragsparteien) strona układu zbiorowego pracy
29. vergraben czasownik vergräbt, vergrub, hat vergraben chować, grzebać, zakopywać; sich in der Arbeit vergraben zagrzebać się w pracy; der Hund hat den Knochen vergraben pies zakopał kość; sein Gesicht in den Händen vergraben ukryć twarz w dłoniach
30. anfassen czasownik fasst an, fasste an, hat angefasst dotykać, chwytać, zabierać się do czegoś; mit anfassen pomagać w pracy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.