dzień - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 22:51

  • Haseł: 58325


1. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta
2. Hochzeitstag der (PL die Hochzeitstage) dzień weselny, dzień ślubu, rocznica ślubu
3. Stephanstag der (nur Singular) rel. dzień św. Szczepana, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
4. Verhandlungstag der (PL die Verhandlungstage) dzień rokowań, dzień rozprawy
5. Weihnachstag der (PL die Weihnachstage) dzień świąt Bożego Narodzenia; der erste/zweite Weihnachtstag pierwszy/drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
6. Schultag der (PL die Schultage) dzień zajęć szkolnych, dzień nauki
7. Ruhetag der (PL die Ruhetage) dzień wypoczynku, dzień wolny od pracy
8. Fasttag der (PL die Fasttage) dzień postny, dzień postu
9. tagtäglich przysłówek dzień w dzień
10. Erscheinungstag der (PL die Erscheinungstage) dzień ukazania się, dzień wydania, data premiery
11. Steuerfreiheit die (nur Singular) wolność od podatków, wolność podatkowa; Tag der Steuerfreiheit dzień wolności podatkowej (dzień w roku, w którym łączny średni dochód obywateli zrównuje się z przewidywaną średnią sumą obciążeń podatkowych)
12. Stichtag der (PL die Stichtage) oznaczony dzień, ustalony dzień, ustalony termin
13. Werktag der (PL die Werktage) dzień roboczy, dzień powszedni
14. Jubiläumstag der (PL die Jubiläumstage) dzień jubileuszu
15. Geburtstag der (PL die Geburtstage) urodziny, dzień urodzin; zum Geburtstag na urodziny, urodzinowy; seinen Geburtstag feiern obchodzić urodziny; alles Gute zum Geburtstag! wszystkiego dobrego w dniu urodzin!
16. Wintertag der (PL die Wintertage) zimowy dzień
17. Sommertag der (PL die Sommertage) letni dzień
18. Morgen der (PL die Morgen) poranek, ranek, rano, mórg, morga; am frühen Morgen wczesnym rankiem; guten Morgen! dzień dobry!; jeden Morgen każdego ranka
19. Allerseelen das (nur Singular) rel. Dzień Zaduszny, Zaduszki
20. Arbeitsalltag der (PL die Arbeitsalltage) dzień powszedni w pracy
21. dienstfrei przymiotnik wolny; ein dienstfreier Tag wolny dzień; dienstfrei haben mieć wolne
22. Urlaubstag der (PL die Urlaubstage) dzień urlopu
23. Frühlingstag der (PL die Frühlingstage) wiosenny dzień
24. Polartag der (PL die Polartage) dzień polarny
25. Gedenktag der (PL die Gedenktage) dzień pamięci, rocznica
26. Sterbetag der (PL die Sterbetage) dzień śmierci
27. Alltag der (PL die Alltage) dzień powszedni
28. Alltagskleidung die (nur Singular) ubiór codzienny, ubranie na co dzień
29. Besuchstag der (PL die Besuchstage) dzień odwiedzin
30. Wandertag der (PL die Wandertage) dzień przeznaczany na szkolną pieszą wycieczkę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.