es gab - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-17 15:52

  • Haseł: 58325


1. zugeben czasownik gibt zu, gab zu, hat zugegeben przyznawać, dodawać
2. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
3. hineingeben czasownik gibt hinein, gab hinein, hat hineingegeben dodawać; in die Suppe eine Prise Salz hineingeben dodawać do zupy szczyptę soli
4. nachgeben czasownik gibt nach, gab nach, hat nachgegeben ulegać, ustępować; der Klügere gibt nach mądry głupiemu ustępuje
5. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
6. bekannt geben czasownik gibt bekannt, gab bekannt, hat bekannt gegeben ogłaszać
7. Stillstand der (nur Singular) stagnacja, bezruch, przestój, ekon. stagnacja w koniunkturze; in den Verhandlungen gab es einen Stillstand negocjacje utknęły w martwym punkcie
8. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, deklarować, chełpić się
9. hingeben czasownik gibt hin, gab hin, hat hingegeben podawać, oddawać, poświęcać, ofiarowywać; sich der Verzweiflung hingeben popadać w rozpacz
10. fortgeben czasownik gibt fort, gab fort, hat fortgegeben oddawać etwas zur Reparatur coś do naprawy
11. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów
12. herausgeben czasownik gibt heraus, gab heraus, hat herausgegeben wydawać, wydawać resztę, publikować
13. dazugeben czasownik gibt dazu, gab dazu, hat dazugegeben dodawać
14. rausgeben czasownik gibt raus, gab raus, hat rausgegeben pot. wydawać, wydawać resztę, publikować
15. vorgeben czasownik gibt vor, gab vor, hat vorgegeben zadawać, wyznaczać, udawać, utrzymywać, sport dawać fory
16. mitgeben czasownik gibt mit, gab mit, hat mitgegeben dawać na drogę, dawać w posagu
17. ausgeben czasownik gibt aus, gab aus, hat ausgegeben wydawać, wydawać pieniądze; Fahrkarten ausgeben wydawać bilety; Aktien ausgeben emitować akcje; Essen an jemanden ausgeben wydawać komuś jedzenie; den Befehl ausgeben wydawać rozkaz; sich als Lehrer ausgeben podawać się za nauczyciela; eine Runde/ein Bier ausgeben pot. stawiać kolejkę/piwo
18. hereingeben czasownik gibt herein, gab herein, hat hereingegeben sport dośrodkowywać
19. durchgeben czasownik gibt durch, gab durch, hat durchgegeben przekazywać, podawać; eine Nachricht durchgeben przekazywać wiadomość; etwas telefonisch durchgeben informować o czymś telefonicznie
20. hergeben czasownik gibt her, gab her, hat hergegeben dawać, oddawać, poświęcać
21. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
22. kundgeben czasownik gibt kund, gab kund, hat kundgegeben powiadamiać, zawiadamiać, obwieszczać, oznajmiać
23. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
24. hinzugeben czasownik gibt hinzu, gab hinzu, hat hinzugegeben dodawać, dokładać
25. beigeben czasownik gibt bei, gab bei, hat beigegeben dodawać; klein beigeben kapitulować, poddawać się
26. preisgeben czasownik gibt preis, gab preis, hat preisgegeben rezygnować, zdradzać; jemanden einer Sache (DAT) preisgeben lit. wydawać kogoś na pastwę czegoś
27. weitergeben czasownik gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben podawać dalej
28. stattgeben czasownik gibt statt, gab statt, hat stattgegeben uwzględniać einer Bitte prośbę, przychylać się einem Antrag do wniosku
29. zurückgeben czasownik gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben oddawać, zwracać
30. weggeben czasownik gibt weg, gab weg, hat weggegeben oddawać, wydawać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.