fallt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 15:50

  • Haseł: 58325


1. zusammenfallen czasownik fällt zusammen, fiel zusammen, ist zusammengefallen runąć, walić się, nakładać się, zbiegać się (terminy), opadać (ciasto)
2. herunterfallen czasownik fällt herunter, fiel herunter, ist heruntergefallen spadać, upadać
3. hineinfallen czasownik fällt hinein, fiel hinein, ist hineingefallen wpadać, dać się nabrać
4. Putz der (nur Singular) tynk; der Putz fällt von der Wand tynk odpada od ściany
5. auffallen czasownik fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen rzucać się w oczy, zadziwiać, zwracać uwagę, zastanawiać
6. Herz das (GEN des Herzens, PL die Herzen) anat. serce; die Frau jemandes Herzens wybranka; ein gutes/goldenes Herz haben mieć dobre/złote serce; von ganzem Herzen z całego serca; mir fällt das Herz in die Hose pot. przen. strach mnie obleciał; (nur Singular) kier, czerwień (w kartach)
7. hinfallen czasownik fällt hin, fiel hin, ist hingefallen upadać
8. ausfallen czasownik fällt aus, fiel aus, ist ausgefallen wypadać, nie odbywać się, tech. psuć się, wysiadać, nie działać, pot. robić wrażenie; etwas ausfallen lassen rezygnować z czegoś
9. durchfallen czasownik fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen przelatywać przez coś, przepadać, kończyć się fiaskiem
10. fällen czasownik fällt, fällte, hat gefällt ścinać, chem. strącać, wytrącać; eine Senkrechte fällen mat. prowadzić prostopadłą; ein Urteil fällen prawn. wydawać wyrok
11. fallen czasownik fällt, fiel, ist gefallen padać, upadać, spadać, obniżać się (cena, temperatura), padać (o strzale), mil. polec; im Ansehen fallen tracić na autorytecie; auf einen Feiertag fallen przypadać na święto, wypadać na święto; in Ungnade fallen popadać w niełaskę; fallen lassen poniechać, zaniechać, porzucać, opuszczać; jemandem leicht/schwer fallen łatwo/z trudem komuś przychodzić
12. Grube die (PL die Gruben) jama, dół, wykop, kopalnia; wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein przysł. kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada
13. hereinfallen czasownik fällt herein, fiel herein, ist hereingefallen wpadać in etwas (AKK) do czegoś
14. herfallen czasownik fällt her, fiel her, ist hergefallen napadać, rzucać się über jemanden/etwas na kogoś/coś; über die Politiker herfallen atakować polityków; über ein Land herfallen napadać na kraj
15. anheimfallen czasownik fällt anheim, fiel anheim, ist anheimgefallen lit. przypadać jemandem komuś, padać ofiarą der Vergessenheit niepamięci
16. abfallen czasownik fällt ab, fiel ab, ist abgefallen spadać, odpadać; die Blätter fallen ab liście opadają; von jemandem abfallen odłączać się od kogoś, sprzeniewierzać się komuś; vom Glauben abfallen odstępować od wiary
17. Stamm der (PL die Stämme) pień, ród, plemię, trzon, jądro, jęz. rdzeń; der Apfel fällt nicht weit vom Stamm niedaleko pada jabłko od jabłoni
18. Stein der (PL die Steine) kamień, pestka; mir fällt ein Stein vom Herzen przen. spadł mi kamień z serca; jemandem Steine in den Weg legen przen. rzucać komuś kłody pod nogi
19. runterfallen czasownik fällt runter, fiel runter, ist runtergefallen pot. spadać
20. einfallen czasownik fällt ein, fiel ein, ist eingefallen wpadać, wtrargnąć, zawalać się (hat eingefallen) mieć pomysł, przypominać sobie
21. umfallen czasownik fällt um, fiel um, ist umgefallen upadać, przewracać się, padać; zum Umfallen müde sein padać ze zmęczenia
22. zurückfallen czasownik fällt zurück, fiel zurück, ist zurückgefallen upadać na wznak, prawn. przypadać ponownie; in alte Gewohnheiten zurückfallen popadać z powrotem w dawne nawyki
23. wegfallen czasownik fällt weg, fiel weg, ist weggefallen odpadać
24. zufallen czasownik fällt zu, fiel zu, ist zugefallen zatrzaskiwać się, zamykać się, wypadać, przypadać jemandem komuś; ihr fielen die Augen zu oczy jej się zamykały
25. anfallen czasownik fällt an, fiel an, hat angefallen napadać; (ist angefallen) powstawać, zbierać się, narastać
26. fortfallen czasownik fällt fort, fiel fort, ist fortgefallen odpadać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.