fest - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:26

  • Haseł: 58325


1. fest przymiotnik, przysłówek stały, trwały, na stałe, trwale; festes Land stały ląd; fest angestellt zatrudniony na stałe; fest gegründet mocno ugruntowany
2. Fest das (PL die Feste) uroczystość, święto
3. festbinden czasownik bindet fest, band fest, hat festgebunden związywać, przywiązywać
4. festfahren czasownik fährt fest, fuhr fest, ist festgefahren grzęznąć im Schnee w śniegu
5. festhalten czasownik hält fest, hielt fest, hat festgehalten mocno trzymać; sich festhalten trzymać się
6. festlegen czasownik legt fest, legte fest, hat festgelegt ustalać, określać, lokować pieniądze; sich auf etwas festlegen związywać się z czymś
7. festmachen czasownik macht fest, machte fest, hat festgemacht przymocowywać, ustalać; einen Termin festmachen ustalać termin
8. festnehmen czasownik nimmt fest, nahm fest, hat festgenommen aresztować
9. festschrauben czasownik schraubt fest, schraubte fest, hat festgeschraubt przykręcać, zakręcać
10. festziehen czasownik zieht fest, zog fest, hat festgezogen zaciskać, ściągać (węzeł)
11. festschreiben czasownik schreibt fest, schrieb fest, hat festgeschrieben spisywać, ustanawiać pisemnie
12. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
13. festsitzen czasownik sitzt fest, saß fest, hat festgesessen mocno siedzieć, trzymać się, utknąć w miejscu, grzęznąć, osiadać na mieliźnie
14. feststecken czasownik steckt fest, stak/steckte fest, hat festgesteckt przypinać, wpinać, wtykać, fiksować, utykać, być unieruchomionym
15. feststehen czasownik steht fest, stand fest, hat festgestanden być pewnym, mocno stać na nogach
16. feststellen czasownik stellt fest, stellte fest, hat festgestellt unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
17. festbeißen czasownik beißt fest, biss fest, hat festgebissen wgryzać się in/an jemandem/etwas w kogoś/coś; sich an etwas (DAT) festbeißen przen. być czymś pochłoniętym
18. angestellt przymiotnik zatrudniony; fest angestellt zatrudniony na stałe, etatowy; forma Partizip Perfekt czasownika anstellen
19. entschlossen przymiotnik zdecydowany, zdeterminowany; fest entschlossen sein, etwas zu tun być zdeterminowanym coś zrobić


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.