forma - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-27 11:32

  • Haseł: 58325


1. Pro-forma-Rechnung die (PL die Pro-forma-Rechnungen) faktura pro forma
2. Form die (PL die Formen) forma, kształt, postać, fason, sport kondycja; in Form sein być w formie
3. pro forma przymiotnik, przysłówek pro forma, dla formy
4. Sonderform die (PL die Sonderformen) forma szczególna, specjalna forma
5. Gedichtform die (PL die Gedichtformen) forma wiersza, forma wierszowana
6. Gesprächsform die (PL die Gesprächsformen) forma dialogu, forma rozmowy
7. Grundform die (PL die Grundformen) jęz. forma podstawowa, bezokolicznik, główna forma
8. Darreichungsform die (PL die Darreichungsformen) med. forma podania (leku), forma aplikacyjna
9. Pluralform die (PL die Pluralformen) forma liczby mnogiej
10. subordiniert przymiotnik subordynowany, podporządkowany, podrzędny; subordinierter Satz jęz. zdanie podrzędne; forma Partizip Perfekt czasownika subordinieren
11. verknittert przymiotnik zmięty, pognieciony, wygnieciony; forma Partizip Perfekt czasownika verknittern
12. geladen przymiotnik naładowany, nabity; forma Partizip Perfekt czasownika laden
13. gescheitert przymiotnik zakończony niepowodzeniem, niedoszły; forma Partizip Perfekt czasownika scheitern
14. Kuchenform die (PL die Kuchenformen) forma do pieczenia ciasta, foremka do pieczenia ciasta
15. Lieferform die (PL die Lieferformen) forma dostawy
16. spezialisiert przymiotnik wyspecjalizowany; auf etwas spezialisiert sein być w czymś wyspecjalizowanym; forma Partizip Perfekt czasownika spezialisieren
17. Urform die (PL die Urformen) praforma, forma pierwotna, archetyp
18. genannt przymiotnik oben genannt nazywany, nazwany, wyżej wymieniony, powyższy; forma Partizip Perfekt czasownika nennen
19. veranlagt przymiotnik skłonny, usposobiony, z predyspozycjami; musikalisch veranlagt sein mieć predyspozycje muzyczne, być uzdolnionym muzycznie; forma Partizip Perfekt czasownika veranlagen
20. diszipliniert przymiotnik, przysłówek zdyscyplinowany, karny, karnie; forma Partizip Perfekt czasownika disziplinieren
21. verziehen czasownik verzieht, verzog, hat verzogen krzywić, wykrzywiać, źle wychowywać, rozpuszczać; Pflanzen verziehen przerywać rośliny, przerzedzać rośliny; (ist verzogen) mijać, przechodzić, rozchodzić się (o mgle), pot. wynosić się; forma Partizip Perfekt czasownika verzeihen
22. verdunkelt przymiotnik zaciemniony, zaćmiony; forma Partizip Perfekt czasownika verdunkeln
23. überschwemmt przymiotnik zalany, podtopiony; forma Partizip Perfekt czasownika überschwemmen
24. Steigerungsform die (PL die Steigerungsformen) jęz. forma stopniowania
25. Bestform die (nur Singular) szczytowa forma
26. gegriffen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika greifen
27. verzogen przymiotnik nieznany (o adresacie), rozpuszczony, źle wychowany, spaczony, wykrzywiony; forma Partizip Perfekt czasownika verziehen
28. auferstanden przymiotnik zmartwychwstały; Jesus ist auferstanden Jezus zmartwychwstał; forma Partizip Perfekt czasownika auferstehen
29. empfand czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika empfinden
30. Agitationsform die (PL die Agitationsformen) forma agitacji


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.