fort - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-06 08:45

  • Haseł: 58325


1. Fort das (PL die Forts) fort
2. fort przysłówek precz; fort sein nie być obecnym; und so fort i tak dalej
3. fortlaufen czasownik läuft fort, lief fort, ist fortgelaufen uciekać, czmychać, umykać
4. fortpflanzen czasownik pflanzt fort, pflanzte fort, hat fortgepflanzt kontynuować, przekazywać; sich fortpflanzen rozmnażać się, rozradzać się, przechodzić; das Geschlecht fortpflanzen kontynuować ród
5. fortschreiten czasownik schreitet fort, schritt fort, ist fortgeschritten postępować, robić postępy
6. fortsetzen czasownik setzt fort, setzte fort, hat fortgesetzt kontynuować
7. fortgeben czasownik gibt fort, gab fort, hat fortgegeben oddawać etwas zur Reparatur coś do naprawy
8. fortleben czasownik lebt fort, lebte fort, hat fortgelebt istnieć dalej, żyć dalej, trwać in jemandem/etwas w kimś/czymś
9. fortbestehen czasownik besteht fort, bestand fort, hat fortbestanden istnieć dalej, utrzymywać się
10. fortbewegen czasownik bewegt fort, bewegte fort, hat fortbewegt posuwać, przesuwać coś; sich fortbewegen iść naprzód, poruszać się
11. fortbilden czasownik bildet fort, bildete fort, hat fortgebildet dokształcać; sich fortbilden dokształcać się, doskonalić się
12. fortbringen czasownik bringt fort, brachte fort, hat fortgebracht usuwać, wynosić, wywozić, odnosić, odwozić, wyprowadzać, odprowadzać
13. fortdauern czasownik dauert fort, dauerte fort, hat fortgedauert trwać nadal
14. fortfahren czasownik fährt fort, fuhr fort, hat fortgefahren odjeżdżać, kontynuować
15. fortfallen czasownik fällt fort, fiel fort, ist fortgefallen odpadać
16. fortfliegen czasownik fliegt fort, flog fort, ist fortgeflogen odlatywać, odfruwać
17. fortführen czasownik führt fort, führte fort, hat fortgeführt unosić ze sobą, uprowadzać, prowadzić dalej, kontynuować; jemanden fortführen uprowadzać kogoś
18. fortgehen czasownik geht fort, ging fort, hat fortgegangen odchodzić, trwać dalej
19. Vorwerk das (PL die Vorwerke) dawn. folwark, mil. fort zewnętrzny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.