Geld - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 11:05

  • Haseł: 58325


1. Geld das (nur Singular) pieniądze, pieniądz; bares Geld gotówka; das (PL die Gelder, mst PL) zasoby pieniężne; öffentliche Gelder pieniądze publiczne
2. anlegen czasownik legt an, legte an, hat angelegt przykładać, przystawiać, nakładać, lokować, umieszczać, wkładać, inwestować, zamierzać, planować; das Schwert anlegen przypasać miecz; das Geld anlegen lokować pieniądze
3. Menge die (PL die Mengen) ilość, masa, tłum, mnóstwo, mat. zbiór, mnogość; eine Menge Geld masa pieniędzy
4. auslegen czasownik legt aus, legte aus, hat ausgelegt wykładać, kłaść, interpretować, komentować; Waren auslegen wykładać towary; Geld für jemanden auslegen wykładać za kogoś pieniądze
5. verspielen czasownik verspielt, verspielte, hat verspielt przegrywać (szansę, pieniędze); sein Geld in Las Vegas verspielen przegrywać swoje pieniądze w Las Vegas; sich verspielen muz. fałszować, mylić się przy grze
6. sparen czasownik spart, sparte, hat gespart oszczędzać, odkładać, ciułać; nicht mit Mühe sparen nie szczędzić trudu; Geld sparen odkładać pieniądze, oszczędzać pieniądze
7. erpicht przymiotnik łasy, żądny; auf Geld / Neuigkeiten erpicht sein być żądnym pieniędzy / nowinek
8. vorenthalten czasownik enthält vor, enthielt vor, hat vorenthalten zatrzymywać dla siebie, zachowywać dla siebie, ukrywać, taić, nie udzielać, nie wydawać; jemandem das Geld vorenthalten zatrzymywać dla siebie czyjeś pieniądze
9. hapern czasownik hapert, haperte, hat gehapert pot. szwankować, mieć usterki, brakować, nie wystarczać; es hapert an Geld brakuje pieniędzy
10. überweisen czasownik überweist, überwies, hat überwiesen odsyłać, przekazywać, przelewać; Geld auf ein Konto überweisen przekazywać pieniądze na konto; jemanden zu einem Facharzt überweisen kierować kogoś do lekarza specjalisty
11. Fenster das (PL die Fenster) okno; zum Fenster hinausschauen wyglądać przez okno; das Geld zum Fenster hinauswerfen przen. wyrzucać pieniądze w błoto; aktives Fenster infor. aktywne okno
12. reinstecken czasownik steckt rein, steckte rein, hat reingesteckt pot. ładować Geld in etwas (AKK) pieniądze w coś
13. einstreichen czasownik streicht ein, strich ein, hat eingestrichen wcierać, smarować; Geld vom Tisch einstreichen pot. zgarniać pieniądze ze stołu
14. anweisen czasownik weist an, wies an, hat angewiesen wskazywać, przydzielać, wyznaczać, instruować, pouczać, nakazywać, polecać jemandem etwas zu tun komuś coś zrobić; einen Platz anweisen przydzielać miejsce; Geld anweisen przekazywać pieniądze
15. schicken czasownik schickt, schickte, hat geschickt posyłać, wysyłać, przysyłać; nach jemandem schicken posyłać po kogoś; zu jemandem schicken posyłać do kogoś; Geld schicken przekazywać pieniądze; sich schicken wypadać, godzić się, uchodzić, składać się; es schickt sich nicht to nie wypada; es schickte sich so tak się złożyło
16. Batzen der (PL die Batzen) bryła, gruda, grudka; das hat einen Batzen Geld gekostet pot. to kosztowało furę pieniędzy
17. verbrauchen czasownik verbraucht, verbrauchte, hat verbraucht zużywać, wyczerpywać, konsumować, pochłaniać, wydawać Geld pieniądze; sich verbrauchen wyczerpywać się, zużywać się
18. ausgehen czasownik geht aus, ging aus, ist ausgegangen wychodzić, wyczerpywać się; das Geld geht aus pieniądze się kończą; schlecht ausgehen źle wypadać; leer ausgehen odchodzić z niczym, odejść z kwitkiem, obejść się smakiem
19. zustecken czasownik steckt zu, steckte zu, hat zugesteckt spinać, zapinać, wciskać dyskretnie, wtykać dyskretnie jemandem Geld komuś pieniądze
20. beheben czasownik behebt, behob, hat behoben usuwać; Geld beheben austr. podejmować pieniądze
21. klotzig przymiotnik, przysłówek toporny, nieforemny, pot. bardzo duży, topornie, nieforemnie, pot. bardzo dużo; klotziges Geld bardzo dużo pieniędzy
22. vorzählen czasownik zählt vor, zählte vor, hat vorgezählt liczyć na głos, przeliczyć dla sprawdzenia jemandem das Geld przy kimś pieniądze
23. verbummeln czasownik verbummelt, verbummelte, hat verbummelt pot. przehulać, przepuszczać, marnować, marnotrawić, przegapiać, zapodziewać; Geld verbummeln przeputać pieniądze; (ist verbummelt) pot. marnieć, schodzić na psy
24. blechen czasownik blecht, blechte, hat geblecht pot. bulić; Geld für etwas blechen bulić pieniądze na coś
25. etwas zaimek, przysłówek coś, trochę, nieco, cokolwiek; so etwas! coś podobnego!, coś takiego!; etwas Gutes coś dobrego; etwas Geld trochę pieniędzy; etwas höher trochę wyżej, nieco wyżej
26. vergeuden czasownik vergeudet, vergeudete, hat vergeudet marnotrawić, marnować, trwonić; Geld/Zeit vergeuden trwonić pieniądze / tracić czas
27. werfen czasownik wirft, warf, hat geworfen rzucać, ciskać, miotać; einen Blick auf jemanden werfen rzucać okiem na kogoś; mit Geld werfen szastać pieniędzmi; eine Runde werfen stawiać kolejkę; eine Frage in die Diskussion werfen poruszać jakąś kwestię w dyskusji; sich jemandem an den Hals werfen rzucać się komuś na szyję
28. verschwenden czasownik verschwendet, verschwendete, hat verschwendet marnować, trwonić, roztrwaniać, marnotrawić; Geld/Zeit verschwenden marnować pieniądze/czas
29. zurücklegen czasownik legt zurück, legte zurück, hat zurückgelegt odkładać; sich zurücklegen opierać się; Geld für etwas zurücklegen odkładać na coś pieniądze; eine Strecke zurücklegen pokonywać dystans, przebywać dystans
30. waschen czasownik wäscht, wusch, hat gewaschen myć, zmywać, prać; sich waschen myć się; sich (DAT) die Hände/Haare waschen myć sobie ręce/włosy; eine Hand wäscht die andere przen. ręka rękę myje; Geld waschen przen. prać pieniądze; Teller waschen zmywać talerze


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.