głowa - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 08:52

  • Haseł: 58325


1. Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
2. Oberhaupt das (PL die Oberhäupter) głowa, naczelnik, zwierzchnik
3. Haupt das (PL die Häupter) lit. stojący na czele, głowa
4. Obdach das (nur Singular) lit. dach nad głową; jemandem Obdach gewähren zapewnić komuś dach nad głową
5. weh przymiotnik bolesny; jemandem weh tun sprawiać komuś ból; der Kopf tut mir weh boli mnie głowa; es ist mir weh ums Herz smutno mi na duszy; oh weh! ojej!
6. Staatsoberhaupt das (PL die Staatsoberhäupter) głowa państwa
7. Kirchenoberhaupt das (nur Singular) głowa Kościoła, zwierzchnik Kościoła
8. Kopfball der (PL die Kopfbälle) sport strzał głową, główka
9. Kopfbedeckung die (PL die Kopfbedeckungen) nakrycie głowy; ohne Kopfbedeckung gehen chodzić z gołą głową
10. köpfen czasownik köpft, köpfte, hat geköpft ścinać głowę, sport główkować, uderzać piłkę głową
11. Kopfnicken das (nur Singular) skinienie głową
12. Kopfschütteln das (nur Singular) potrząsanie głową
13. kopfüber przysłówek głową do przodu, na głowę, na główkę
14. barhäuptig przysłówek lit. z gołą głową
15. Unterkommen das (PL die Unterkommen) schronienie, przytułek, dach nad głową
16. Kalbskopf der (PL die Kalbsköpfe) gastr. głowa cielęca, pot. dureń
17. zustimmend przymiotnik aprobujący, z aprobatą; er nickt zustimmend kiwa głową aprobująco
18. nicken czasownik nickt, nickte, hat genickt kiwać; mit dem Kopf nicken kiwać głową
19. riskieren czasownik riskiert, riskierte, hat riskiert ryzykować; Kopf und Kragen riskieren ryzykować głową; sein Leben riskieren ryzykować życiem
20. Bleibe die (PL die Bleiben) przytułek, schronienie; keine Bleibe haben nie mieć dachu nad głową
21. Unterstand der (PL die Unterstände) schron, schronienie, austr. dach nad głową
22. Familienoberhaupt das (PL die Familienoberhäupter) głowa rodziny
23. Logis das (PL die Logis) kwatera, dach nad głową, kubryk
24. Logisgeber der (PL die Logisgeber) szwajc. osoba zapewniająca kwaterę, osoba dająca dach nad głową
25. Brummschädel der (nur Singular) pot. szum w głowie, kac, ciężka głowa; einen Brummschädel haben mieć kaca


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.