halt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 11:22

  • Haseł: 58325


1. halt wykrzyknik stój!; przysłówek płd-niem. austr. właśnie, już; das ist halt so tak to już jest
2. halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę
3. Halt der (PL die Halte) zatrzymanie się, oparcie, podpora, trwałość
4. Schnabel der (PL die Schnäbel) dziób; halt den Schnabel! zamknij dziób!
5. entgegenhalten czasownik hält entgegen, hielt entgegen, hat entgegengehelten porównywać, przeciwstawiać einer Ansicht poglądowi
6. abhalten czasownik hält ab, hielt ab, hat abgehalten powstrzymywać, przeszkadzać; Wahlen abhalten przeprowadzać wybory; eine Sitzung abhalten odbywać zebranie
7. zusammenhalten czasownik hält zusammen, hielt zusammen, hat zusammengehalten trzymać się razem, popierać się, pomagać sobie wzajemnie, spajać, wiązać
8. stillhalten czasownik hält still, hielt still, hat stillgehalten nie ruszać się
9. nachhalten czasownik hält nach, hielt nach, hat nachgehalten odpracowywać opuszczone lekcje, długo wytrzymywać
10. festhalten czasownik hält fest, hielt fest, hat festgehalten mocno trzymać; sich festhalten trzymać się
11. hinhalten czasownik hält hin, hielt hin, hat hingehalten podawać, wystawiać, zwlekać, zwodzić
12. unterhalten czasownik unterhält, unterhielt, hat unterhalten utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać; sich unterhalten bawić się, rozmawiać mit jemandem über etwas z kimś o czymś; (hält unter, hielt unter, hat untergehalten) pot. podtrzymywać, podstawiać
13. bereithalten czasownik hält bereit, hielt bereit, hat bereitgehalten trzymać w pogotowiu; sich bereithalten trwać w gotowości
14. maßhalten czasownik hält maß, hielt maß, hat maßgehalten zachowywać umiar
15. einhalten czasownik hält ein, hielt ein, hat eingehalten dotrzymywać, przestrzegać, przerywać, utrzymywać, wstrzymywać; eine Diät / einen Termin einhalten przestrzegać diety / dotrzymywać terminu; Bedingungen einhalten dotrzymywać warunki
16. zuhalten czasownik hält zu, hielt zu, hat zugehalten przytrzymywać, nie otwierać, trzymać zamknięte; sich die Nase zuhalten zatykać nos; auf den Hafen zuhalten brać kurs na port
17. raushalten czasownik hält raus, hielt raus, hat rausgehalten pot. wystawiać; sich heraushalten pot. trzymać się z daleka
18. aufhalten czasownik hält auf, hielt auf, hat aufgehalten zatrzymywać, mieć otwarte, pot. denerwować się, krytykować; die Hand aufhalten nadstawiać rękę; sich aufhalten zatrzymywać się, przebywać; sich über etwas aufhalten zżymać się na coś
19. heraushalten czasownik hält heraus, hielt heraus, hat herausgehalten wystawiać; sich heraushalten pot. trzymać się z daleka
20. hintanhalten czasownik hält hintan, hielt hintan, hat hintangehalten powstrzymywać
21. hochhalten czasownik hält hoch, hielt hoch, hat hochgehalten unosić, wznosić, otaczać szacunkiem
22. Klappe die (PL die Klappen) klapa, wieczko, pokrywka, klaps (na planie filmowym), pot. usta, pot. łóżko; in die Klappe gehen iść spać; halt die Klappe! wulg. zamknij się!
23. mithalten czasownik hält mit, hielt mit, hat mitgehalten nadążać, dotrzymywać kroku, wytrzymywać tempo, dotrzymywać placu, podołać, współuczestniczyć
24. anhalten czasownik hält an, hielt an, hat angehalten zatrzymywać się, utrzymywać się, wstrzymywać, zachęcać; den Atem anhalten wstrzymywać oddech; jemanden zur Arbeit anhalten zachęcać kogoś do pracy; um jemandes Hand anhalten prosić kogoś o rękę
25. vorhalten czasownik hält vor, hielt vor, hat vorgehalten wymawiać, wytykać, zarzucać jemandem etwas komuś coś, zasłaniać; jemandem einen Spiegel vorhalten trzymać przed kimś lustro
26. durchhalten czasownik hält durch, hielt durch, hat durchgehalten przetrzymywać, wytrzymywać, kontynuować
27. fern halten czasownik hält fern, hielt fern, hat fern gehalten trzymać z daleka; sich fern halten trzymać się daleko, z daleka
28. haushalten czasownik hält haus, hielt haus, hat hausgehalten gospodarować, gospodarować oszczędnie, gospodarować ekonomicznie mit etwas czymś
29. herhalten czasownik hält her, hielt her, hat hergehalten podawać, nadstawiać, pot. bulić, znosić, być kozłem ofiarnym; als Entschuldigung herhalten służyć za usprawiedliwienie
30. niederhalten czasownik hält nieder, hielt nieder, hat niedergehalten powstrzymywać, gnębić, przyduszać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.