kind - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:13

  • Haseł: 58325


1. Kind das (PL die Kinder) dziecko
2. entwöhnen czasownik entwöhnt, entwöhnte, hat entwöhnt odzwyczajać, odstawiać od piersi; jemanden einer Sache (GEN) entwöhnen odzwyczajać kogoś od czegoś; ein Kind entwöhnen odstawić dziecko od piersi
3. stillen czasownik stillt, stillte, hat gestillt zaspokajać, tamować, karmić piersią; ein Kind stillen karmić dziecko piersią
4. Schoß der (PL die Schöße) anat. łono, pot. kolana; ein Kind auf den Schoß nehmen brać dziecko na kolana
5. missraten czasownik missrät, missriet, ist missraten nie udawać się; ein missratenes Kind nieudane dziecko
6. kriegen czasownik kriegt, kriegte, hat gekriegt; einen Brief kriegen pot. dostawać list; den Dieb kriegen pot. łapać złodzieja ein Kind kriegen pot. rodzić dziecko
7. bekommen czasownik bekommt, bekam, hat/ist bekommen dostawać, otrzymywać / służyć, wychodzić na zdrowie; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi
8. manch zaimek manch einer niejeden; manch ein Kind niejedno dziecko; manch eine Frau niejedna kobieta
9. dieses zaimek to; dieses Kind to dziecko
10. zusprechen czasownik spricht zu, sprach zu, hat zugesprochen; jemandem Trost zusprechen pocieszać kogoś; das Kind wurde dem Vater zugesprochen opiekę nad dzieckiem przyznano ojcu
11. bockig przymiotnik uparty, narowisty; ein bockiges Kind krnąbrne dziecko
12. Sorgerecht das (nur Singular) prawn. prawo do opieki; Sorgerecht für ein Kind prawo do opieki nad dzieckiem
13. wickeln czasownik wickelt, wickelte, hat gewickelt zawijać, przewijać; ein Kind wickeln przewijać dziecko
14. dem rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w celowniku (Dativ); zaimek względny das Kind, dem diese Puppe gehört dziecko, do którego należy ta lalka; der Kollege, dem ich dieses Buch zurückgeben soll kolega, któremu powinienem oddać tę książkę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.