koszt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 09:26

  • Haseł: 58325


1. Zeche die (PL die Zechen) koszt (uczty), rachunek (w restauracji), kopalnia
2. Vertriebsaufwand der (nur Singular) koszt sprzedaży, koszt dystrybucji
3. Staatskosten PL auf Staatskosten na koszt państwa
4. Rohaufwand der (PL die Rohaufwände) nakład brutto, koszt brutto
5. Fahrpreis der (PL die Fahrpreise) koszt przejazdu
6. Geldaufwand der (nur Singular) nakład pieniężny, wydatek, koszt, wydatki, koszty
7. ausführen czasownik führt aus, führte aus, hat ausgeführt wykonywać, eksportować, zapraszać na swój koszt, wyprowadzać; jemanden zum Essen ausführen zapraszać kogoś do restauracji; den Hund ausführen wyprowadzać psa na spacer
8. Haus das (PL die Häuser) dom, domownicy, ród, firma, koncern; Haus halten prowadzić dom; zu Hause w domu; nach Hause do domu; von zu Hause z domu; von Hause aus z natury, z rodziny, pierwotnie; ins Haus gehen wchodzić do domu; das Haus Hohenzollern dom Hohenzollernów, dynastia Hohenzollernów; altes Haus pot. stary druh; gelehrtes Haus pot. mądrala; außer Haus essen jeść poza domem; von Haus aus ein Optimist/reich/Chemiker sein być z natury optymistą / być bogatym z domu / być urodzonym chemikiem; aufs Haus gehen pot. być na koszt firmy (o posiłku)
9. Pflegesatz der (PL die Pflegesätze) dzienny koszt hospitalizacji
10. Geschäftskosten PL; auf Geschäftskosten na koszt firmy
11. Wareneinsatz der (PL die Wareneinsätze) koszt sprzedanych towarów
12. Mehraufwendung die (PL die Mehraufwendungen, mst PL) dodatkowy koszt, dodatkowy wydatek
13. Präsentkorb der (PL die Präsentkörbe) kosz z delikatesami, koszt z prezentami
14. Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; Kosten tragen ponosić koszty
15. Staatsbegräbnis das (PL die Staatsbegräbnisse) pogrzeb na koszt państwa
16. Sozialschnorrer der (PL die Sozialschnorrer) pot. pej. osoba żyjąca z zasiłku, osoba żyjąca na koszt państwa


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.