koszty - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-09 12:31

  • Haseł: 58325


1. Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; Kosten tragen ponosić koszty
2. Spesen PL koszty, wydatki
3. Unkosten nur PL wydatki, koszty
4. Reparaturkosten PL koszty naprawy, koszty reperacji, koszty remontu
5. Aufwendung die (PL die Aufwendungen) wydatki, koszty, użycie
6. Betriebskosten PL koszty zakładowe, koszty eksploatacji, koszty utrzymania
7. kostendeckend przymiotnik, przysłówek pokrywający koszty, zwracający koszty; kostendeckend sein pokrywać koszty
8. Fahrtkosten PL koszty podróży, koszty przejazdu
9. Reisekosten PL koszty podróży, koszty delegacji
10. Lohnkosten PL koszty płac
11. Treibstoffkosten PL wydatki na paliwo, koszty paliwa
12. Lohnnebenkosten PL pozapłacowe koszty pracy
13. Verpackungskosten PL koszty opakowania
14. Mietkosten PL koszty wynajmu
15. Umladekosten PL koszty przeładunku
16. Fertigungskosten PL koszty produkcji
17. Verpflegungskosten PL koszty utrzymania
18. Verladekosten PL koszty załadunku
19. NK skrót od Nebenkosten, Nationales Komitee koszty dodatkowe, komitet narodowy
20. gesamt przymiotnik cały, całkowity; die gesamten Kosten koszty całkowite; die gesamten Werke dzieła wszystkie
21. herabsetzen czasownik setzt herab, setzte herab, hat herabgesetzt obniżać, zmniejszać, redukować die Kosten koszty, umniejszać, dyskredytować, dezawuować
22. Baukosten PL koszty budowy
23. Geldaufwand der (nur Singular) nakład pieniężny, wydatek, koszt, wydatki, koszty
24. Lebenshaltungskosten PL koszty utrzymania
25. Bezugskosten PL koszty sprowadzenia (towaru)
26. Gesamtkosten PL koszty całkowite
27. Stromgestehungskosten PL koszty wytwarzania energii elektrycznej
28. Finanzierungskosten PL koszty finansowania
29. Fehlmengenkosten PL ekon. koszty braku zapasów
30. Instandhaltungskosten PL koszty konserwacyjne


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.