koszty - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-27 12:50

  • Haseł: 58325


1. Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; Kosten tragen ponosić koszty
2. Spesen PL koszty, wydatki
3. Unkosten nur PL wydatki, koszty
4. Reparaturkosten PL koszty naprawy, koszty reperacji, koszty remontu
5. Aufwendung die (PL die Aufwendungen) wydatki, koszty, użycie
6. Betriebskosten PL koszty zakładowe, koszty eksploatacji, koszty utrzymania
7. kostendeckend przymiotnik, przysłówek pokrywający koszty, zwracający koszty; kostendeckend sein pokrywać koszty
8. Fahrtkosten PL koszty podróży, koszty przejazdu
9. Reisekosten PL koszty podróży, koszty delegacji
10. Lohnkosten PL koszty płac
11. Lohnnebenkosten PL pozapłacowe koszty pracy
12. Verpackungskosten PL koszty opakowania
13. Mietkosten PL koszty wynajmu
14. Umladekosten PL koszty przeładunku
15. Fertigungskosten PL koszty produkcji
16. Verpflegungskosten PL koszty utrzymania
17. NK skrót od Nebenkosten, Nationales Komitee koszty dodatkowe, komitet narodowy
18. gesamt przymiotnik cały, całkowity; die gesamten Kosten koszty całkowite; die gesamten Werke dzieła wszystkie
19. herabsetzen czasownik setzt herab, setzte herab, hat herabgesetzt obniżać, zmniejszać, redukować die Kosten koszty, umniejszać, dyskredytować, dezawuować
20. Baukosten PL koszty budowy
21. Geldaufwand der (nur Singular) nakład pieniężny, wydatek, koszt, wydatki, koszty
22. Lebenshaltungskosten PL koszty utrzymania
23. Bezugskosten PL koszty sprowadzenia (towaru)
24. Gesamtkosten PL koszty całkowite
25. Stromgestehungskosten PL koszty wytwarzania energii elektrycznej
26. Finanzierungskosten PL koszty finansowania
27. Fehlmengenkosten PL ekon. koszty braku zapasów
28. Instandhaltungskosten PL koszty konserwacyjne
29. Abbruchkosten PL (nur Singular) koszty rozbiórki
30. Unterhaltskosten PL koszty utrzymania, alimenty


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.