lage - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 08:15

  • Haseł: 58325


1. Lage die (PL die Lagen) położenie, sytuacja, okoliczność, warstwa, pot. kolejka; in günstiger Lage w korzystnym miejscu; die finanzielle Lage sytuacja finansowa; in der Lage sein etwas zu tun być w stanie coś zrobić; eine Lage ausgeben stawiać kolejkę
2. hineindenken czasownik denkt hinein, dachte hinein, hat hineingedacht; sich hineindenken wczuwać się; sich in jemandes Lage hineindenken wczuwać się w czyjeś położenie
3. hineinversetzen czasownik versetzt hinein, versetzte hinein, hat hineinversetzt; sich hineinversetzen wczuwać się, wchodzić in jemandes Lage w czyjeś położenie
4. geografisch przymiotnik NP geograficzny; geografische Breite szerokość geograficzna; geografische Länge długość geograficzna; geografische Lage położenie geograficzne
5. verkehrsgünstig przymiotnik, przysłówek z dogodnym dojazdem; in verkehrsgünstiger Lage wohnen mieszkać w okolicy o korzystnych połączeniach komunikacyjnych
6. einfühlen czasownik fühlt ein, fühlteein, hat eingefühlt; sich einfühlen wczuwać się; sich in jemandes Lage einfühlen stawiać się w czyjejś sytuacji
7. versetzen czasownik versetzt, versetzte, hat versetzt przestawiać, przenosić, promować, mieszać etwas mit Wasser coś z wodą; jemandem einen Tritt versetzen kopnąć kogoś; sich in jemandes Lage versetzen stawiać się w czyjejś sytuacji


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.