lüd - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-22 10:38

  • Haseł: 58325


1. Volk das (PL die Völker) naród, lud
2. Inselvolk das (PL die Inselvölker) lud wyspiarski, lud wyspiarzy
3. Kressling der (PL die Kresslinge) lud. kiełb
4. Naturvolk das (PL die Naturvölker) lud pierwotny
5. herunterladen czasownik lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen infor. pobierać, ściągać
6. umladen czasownik lädt um, lud um, hat umgeladen przeładowywać
7. nachladen czasownik lädt nach, lud nach, hat nachgeladen ponownie nabijać (pistolet)
8. Nomadenvolk das (PL die Nomadenvölker) lud koczowniczy
9. Urvolk das (PL die Urvölker) lud pierwotny
10. abladen czasownik lädt ab, lud ab, hat abgeladen wyładowywać
11. zuladen czasownik lädt zu, lud zu, hat zugeladen doładowywać
12. hochladen czasownik lädt hoch, lud hoch, hat hochgeladen infor. wczytywać, przesyłać, uploadować
13. aufladen czasownik lädt auf, lud auf, hat aufgeladen ładować (towary, akumulator, baterię), obarczać, obciążać
14. einladen czasownik lädt ein, lud ein, hat eingeladen zapraszać, ładować; zu jemandem/etwas einladen zapraszać do kogoś/czegoś; nach Warschau einladen zapraszać do Warszawy; zum Tee/Kaffee einladen zapraszać na herbatę/kawę
15. beiladen czasownik lädt bei, lud bei, hat beigeladen uzupełniać ładunek, prawn. przypozywać
16. vorladen czasownik lädt vor, lud vor, hat vorgeladen prawn. pozywać, wzywać
17. runterladen czasownik lädt runter, lud runter, hat runtergeladen pot. infor. ściągać, downloadować
18. ausladen czasownik lädt aus, lud aus, hat ausgeladen wyładowywać, rozładowywać; einen Wagen ausladen rozładowywać samochód
19. gären czasownik gärt, gor/gärte, hat/ist gegoren/gegärt fermentować; hat gegärt/rzadkie gegoren przen. burzyć się, wrzeć; es gärt im Volke lud się burzy
20. laden czasownik lädt, lud, hat geladen ładować, załadowywać, nabijać, zapraszać, wzywać, powoływać; die Waffe laden nabijać broń; vor Gericht als Zeugen laden powoływać do sądu na świadka
21. Hirtenvolk das (PL die Hirtenvölker) lud pasterski


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.