machen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-05 10:01

  • Haseł: 58325


1. machen czasownik macht, machte, hat gemacht robić, porabiać, czynić, przyrządzać; Kaffee machen przyrządzać kawę; Aufsehen machen wzbudzać sensację; zwei mal zwei macht vier dwa razy dwa jest cztery; was/wie viel macht das? ile płacę?; was macht sie beruflich? czym ona zajmuje się zawodowo?
2. bekannt przymiotnik (bekannter, bekannteste) znany, słynny, wiadomy, znajomy für etwas bekannt sein słynąć z czegoś; jemanden mit jemandem bekannt machen kontaktować kogoś z kimś; etwas bekannt machen rozgłaszać coś, nagłaśniać coś, upubliczniać coś
3. abhängig przymiotnik zależny; von jemandem abhängig sein być od kogoś uzależnionym; etwas von etwas abhängig machen uzależniać coś od czegoś; sich (AKK) von etwas abhängig machen uzależniać się od czegoś, popadać w uzależnienie od czegoś
4. bekannt machen czasownik macht bekannt, machte bekannt, hat bekannt gemacht rozgłaszać, nagłaśniać, upubliczniać etwas coś
5. rein przymiotnik, przysłówek czysty, niezabrudzony, czysto; reine Wolle czysta wełna; reine Hände także przen. czyste ręce; Zimmer rein machen sprzątać pokoje; ins Reine schreiben przepisywać na czysto; mit etwas reinen Tisch machen przen. doprowadzać coś do porządku, robić porządek z czymś, wyjaśniać coś; przysłówek PATRZ herein
6. Garaus der (nur Singular); jemandem den Garaus machen pot. ukatrupić kogoś; einer Sache den Garaus machen pot. ukręcić sprawie łeb
7. fertig machen czasownik macht fertig, machte fertig, hat fertig gemacht przygotowywać
8. neu przymiotnik, przysłówek nowy, świeży, od nowa, na nowo, ponownie, niedawno; neu machen odnawiać; neu eröffnen ponownie odwierać; neue Sprachen języki nowożytne
9. offenkundig przymiotnik jawny; etwas offenkundig machen wyjawiać coś; es ist offenkundig, dass... to oczywiste, że...
10. Lebensaufgabe die (PL die Lebensaufgaben) życiowa misja; sich (DAT) etwas zur Lebensaufgabe machen poświęcać czemuś swoje życie
11. rechtskräftig przymiotnik, przysłówek prawomocny, prawomocnie; rechtskräftig machen uprawomocnić; rechtskräftig werden uprawomocnić się
12. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób
13. Stielaugen PL; Stielaugen machen/kriegen pot. wytrzeszczać oczy, wybałuszać oczy
14. Bombengeschäft das (PL die Bombengeschäfte) bombowy interes; mit etwas ein Bombengeschäft machen pot. zrobić na czymś dobry interes
15. Krach der (nur Singular) hałas, rumor; Krach machen hałasować; der (PL die Kräche) pot. awantura; mit Ach und Krach pot. z wielkim trudem
16. Fortschritt der (PL die Fortschritte) postęp; Fortschritte machen poczynić postępy; technischer/technologischer Fortschritt postęp techniczny/technologiczny
17. verantwortlich przymiotnik, przysłówek odpowiedzialny, odpowiedzialnie; jemanden verantwortlich machen uczynić kogoś odpowiedzialnym
18. Einschränkung die (PL die Einschränkungen) ograniczenie; Einschränkungen machen wprowadzać ograniczenia
19. Gedanke der (GEN des Gedankens, PL die Gedanken) myśl; sich (DAT) über etwas Gedanken machen myśleć o czymś, zastanawiać się nad czymś, martwić się o coś
20. Kur die (PL die Kuren) kuracja; zur Kur gehen udać się na kurację; eine Kur machen przeprowadzać kurację
21. Liegestütz der (PL die Liegestütze) sport podpór z leżenia, pompka; Liegestütze machen robić pompki
22. neugierig przymiotnik, przysłówek ciekawy, ciekawie; neugierig werden zaciekawiać się, zainteresować się; neugierig machen zaciekawiać, intrygować
23. heia wykrzyknik heia machen pot. iść spać
24. Erfindung die (PL die Erfindungen) wynalazek; eine Erfindung machen wynaleźć coś
25. wütend przymiotnik wściekły; jemanden wütend machen doprowadzać kogoś do szału
26. Urlaub der (PL die Urlaube) urlop, wczasy; bezahlter/unbezahlter Urlaub urlop płatny/bezpłatny; Urlaub haben mieć urlop; Urlaub machen urlopować, wczasować, spędzać urlop in Deutschland/am Meer w Niemczech/nad morzem
27. Hoffnung die (PL die Hoffnungen) nadzieja; Hoffnung auf etwas (AKK) haben mieć na coś nadzieję; jemandem Hoffnung machen robić komuś nadzieję
28. Angabe die (PL die Angaben) podanie, informacja, oświadczenie, zeznanie, deklaracja, przechwałki; nähere Angaben bliższe informacje; Angaben über etwas (AKK) machen informować o czymś
29. Fahrprüfung die (PL die Fahrprüfungen) egzamin na prawo jazdy; die Fahrprüfung machen zdawać egzamin na prawo jazdy
30. lustig przymiotnik, przysłówek śmieszny, wesoły, śmiesznie, wesoło; sich über jemanden/etwas lustig machen wyśmiewać się z kogoś/czegoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.