mówić o - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 09:51

  • Haseł: 58325


1. sprechen czasownik spricht, sprach, hat gesprochen mówić, rozmawiać, rozprawiać, przemawiać, wypowiadać; Polnisch sprechen mówić po polsku; fließend Deutsch sprechen mówić płynnie po niemiecku; ein Gebet sprechen odmawiać modlitwę; ein Gedicht sprechen recytować wiersz; jemanden unter vier Augen sprechen rozmawiać z kimś w cztery oczy; von wem/wovon sprichst du? o kim/o czym mówisz?; von jemandem/etwas sprechen mówić o kimś/czymś
2. reden czasownik redet, redete, hat geredet mówić, rozmawiać, prawić, gadać, przemawiać; jemandem ins Gewissen reden przemawiać komuś do sumienia; wie gegen eine Wand reden gadać jak do ściany
3. sagen czasownik sagt, sagte, hat gesagt mówić, mawiać, powiadać, przekazywać, informować; sich (DAT) nichts mehr zu sagen haben nie mieć sobie nic więcej do powiedzenia; das oben Gesagte wcześniej wspomniane
4. Tacheles brak rodzaju (nur Singular) Tacheles reden mówić prosto z mostu, mówić bezpośrednio
5. hinsagen czasownik sagt hin, sagte hin, hat hingesagt mówić ot tak sobie, mówić bez namysłu
6. dahinsagen czasownik sagt dahin, sagte dahin, hat dahingesagt mówić ot tak sobie, mówić bez namysłu
7. ausreden czasownik redet aus, redete aus, hat ausgeredet wyperswadować, wybijać z głowy, mówić do końca, przestać mówić, uzgadniać; sich (DAT) etwas nicht ausreden lassen obstawać przy czymś, upierać się przy czymś; lass mich doch ausreden! pozwól mi skończyć!
8. radebrechen czasownik radebrecht, radebrechte, hat geradebrecht mówić łamanym językiem; Englisch radebrechen kaleczyć angielski, mówić łamaną angielszczyzną
9. herumstottern czasownik stottert herum, stotterte herum, hat herumgestottert pot. mówić urywanie
10. mauscheln czasownik mauschelt, mauschelte, hat gemauschelt mówić w jidysz, pot. szwargotać, szachrować
11. losschießen czasownik schießt los, schoss los, hat losgeschossen pot. zaczynać strzelać, zaczynać mówić; (ist losgeschossen) wyruszać, wybiegać, pobiec, rzucać się, dopadać auf jemanden kogoś; schieß los! pot. gadaj!
12. piepsen czasownik piepst, piepste, hat gepiepst mówić wysokim głosem, śpiewać wysokim głosem, piszczeć
13. anheben czasownik hebt an, hob an, hat angehoben podnosić, unosić, zaczynać zu sprechen mówić
14. verhalten czasownik verhält, verhielt, hat verhalten powstrzymywać, wstrzymywać, zatrzymywać, powściągać, tłumić; den Atem verhalten wstrzymywać oddech; das Lachen verhalten tłumić śmiech; sich verhalten zachowywać się, odnosić się; sich widersinnig verhalten zachowywać się absurdalnie; damit verhält sich so rzecz tak się ma, rzecz tak się przedstawia; przymiotnik tłumiony, zaparty, powściągliwy, ostrożny; mit verhaltener Stimme sprechen mówić stłumionym głosem
15. mitsprechen czasownik spricht mit, sprach mit, hat mitgesprochen mieć coś do powiedzenia, mieć głos, współdecydować, mówić z innymi, wypowiadać z innymi, odmawiać z innymi ein Gebet modlitwę
16. Dummheit die (PL die Dummheiten) głupota, głupstwo; eine Dummheit machen robić głupstwo; Dummheiten begehen/sagen popełniać/mówić głupoty
17. beginnen czasownik beginnt, begann, hat begonnen zaczynać, rozpoczynać, wszczynać, poczynać, zaczynać się, rozpoczynać się; sie begann zu sprechen zaczęła mówić
18. übereinander przysłówek jeden nad drugim; übereinander sprechen mówić jeden przez drugiego
19. zerreden czasownik zerredet, zerredete, hat zerredet mówić do znudzenia etwas o czymś
20. richtig przymiotnik, przysłówek poprawny, prawidłowy, właściwy, trafny, celny, stosowny, poprawnie, prawidłowo, właściwie, stosownie, słusznie, trafnie, dobrze; richtig stellen nastawić; richtig schön naprawdę ładnie; richtig sprechen mówić prawidłowo; richtige Maßnahme właściwy środek, stosowny środek
21. Slang der (PL die Slangs) slang; Slang sprechen mówić slangiem
22. Scherz der (PL die Scherze) żart; sich (DAT) mit jemandem einen Scherz erlauben pozwalać sobie na żarty z kogoś; etwas aus/im/zum Scherz sagen mówić coś dla żartu / żartem / na żarty; seine Scherze mit jemandem treiben stroić sobie żarty z kogoś
23. Klischee das (PL die Klischees) klisza, truizm, stereotyp; in Klischees sprechen mówić banały
24. Polnisch das (nur Singular) język polski; Polnisch sprechen mówić po polsku
25. näseln czasownik näselt, näselte, hat genäselt mówić przez nos
26. brabbeln czasownik brabbelt, brabbelte, hat gebrabbelt pot. mówić niewyraźnie
27. akzentfrei przymiotnik, przysłówek bez akcentu; eine Fremdsprache akzentfrei sprechen mówić w języku obcym bez akcentu
28. schweizerdeutsch przymiotnik szwajcarski niemiecki; schweizerdeutsch sprechen mówić szwajcarskim niemieckim
29. weiterreden czasownik redet weiter, redete weiter, hat weitergeredet mówić dalej
30. weitersprechen czasownik spricht weiter, sprach weiter, hat weitergesprochen mówić dalej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.