nach - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 01:49

  • Haseł: 58325


1. nachgeben czasownik gibt nach, gab nach, hat nachgegeben ulegać, ustępować; der Klügere gibt nach mądry głupiemu ustępuje
2. nachgehen czasownik geht nach, ging nach, ist nachgegangen spóźniać się, chodzić za kimś/czymś, wykonywać, zajmować się; meine Uhr geht nach mój zegarek spóźnia się
3. nach przyimek + DAT po, do, na, według; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
4. nachwinken czasownik winkt nach, winkte nach, hat nachgewinkt machać jemandem za kimś; sie winkte ihrem Mann mit einem Taschentuch nach, als der Zug abfuhr pomachała mężowi chusteczką, kiedy pociąg odjeżdżał
5. nachfolgen czasownik folgt nach, folgte nach, hat nachgefolgt następować, postępować jemandem po kimś, za kimś
6. sehnen czasownik sehnt, sehnte, hat gesehnt; sich sehnen tęsknić; sich nach jemandem sehnen tęsknić za kimś; ich sehne mich sehr nach dir bardzo za tobą tęsknię
7. nachforschen czasownik forscht nach, forschte nach, hat nachgeforscht dociekać, badać, sprawdzać
8. nachfragen czasownik fragt nach, fragte nach, hat nachgefragt dowiadywać się bei jemandem od kogoś
9. nachfühlen czasownik fühlt nach, fühlte nach, hat nachgefühlt wczuwać się
10. nachfüllen czasownik füllt nach, füllte nach, hat nachgefüllt dolewać
11. nachgießen czasownik gießt nach, goss nach, hat nachgegossen dolewać jemandem etwas komuś coś
12. nachhaken czasownik hakt nach, hakte nach, hat nachgehakt wnikliwie dopytywać, dociekając wracać in einer Sache do jakiejś sprawy
13. biegen czasownik biegt, bog, hat/ist gebogen giąć, wyginać, zginać / skręcać; sich unter einer Last biegen uginać się pod ciężarem; nach rechts biegen skręcać w prawo; nach links biegen skręcać w lewo
14. nachhallen czasownik hallt nach, hallte nach, hat nachgehallt odbijać się echem
15. nachhalten czasownik hält nach, hielt nach, hat nachgehalten odpracowywać opuszczone lekcje, długo wytrzymywać
16. nachheilen czasownik heilt nach, heilte nach, hat nachgeheilt goić się powoli
17. nachhelfen czasownik hilft nach, half nach, hat nachgeholfen pomagać jemandem komuś
18. nachholen czasownik holt nach, holte nach, hat nachgeholt sprowadzać, nadrabiać, powtarzać; eine Prüfung nachholen powtarzać egazmin
19. nachkaufen czasownik kauft nach, kaufte nach, hat nachgekauft dokupować
20. nachdrängen czasownik drängt nach, drängte nach, ist nachgedrängt pchać się
21. nachkommen czasownik kommt nach, kam nach, ist nachgekommen iść później, przychodzić później, spełniać, czynić zadość, wywiązywać się
22. nachladen czasownik lädt nach, lud nach, hat nachgeladen ponownie nabijać (pistolet)
23. nachlassen czasownik lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen słabnąć, ustawać (ból), uspokajać się, ustępować, opuszczać (ceny, procent)
24. nachlaufen czasownik läuft nach, lief nach, ist nachgelaufen biec, uganiać się jemandem za kimś
25. nachlegen czasownik legt nach, legte nach, hat nachgelegt dokładać (np. do pieca, potrawę)
26. nachlesen czasownik liest nach, las nach, hat nachgelesen czytać jeszcze raz, zbierać pokłosie; bei Goethe nachlesen znajdować u Goethego
27. nachmachen czasownik macht nach, machte nach, hat nachgemacht naśladować, fałszować, podrabiać
28. nachprüfen czasownik prüft nach, prüfte nach, hat nachgeprüft sprawdzać
29. nachrechnen czasownik rechnet nach, rechnete nach, hat nachgerechnet przeliczać jeszcze raz
30. oben przysłówek na górze, w górze, u góry; oben auf der Liste na początku listy; nach oben gehen iść na górę (na wyższe piętro); oben erwähnt wyżej wymieniony; siehe oben patrz wyżej; ganz nach oben na sam szczyt


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.