plan - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:26

  • Haseł: 58325


1. Plan der (PL die Pläne) plan
2. baden czasownik badet, badete, hat gebadet kąpać, kąpać się; baden gehen iść pływać, iść kąpać się; bei/mit etwas baden gehen przen. doznawać w czymś niepowodzenia; ich bin mit meinem Plan baden gegangen mój plan spalił na panewce, mój plan poniósł fiasko
3. Vorhaben das (PL die Vorhaben) zamiar, plan
4. Notfallplan der (PL die Notfallpläne) plan postępowania w razie sytuacji wyjątkowej, plan ewakuacji, plan postępowania w razie sytuacji zagrożenia
5. Vordergrund der (PL die Vordergründe) pierwszy plan; in den Vordergrund treten wysunąć się na pierwszy plan
6. plan przymiotnik, przysłówek płaski, płasko
7. Stauplan der (PL die Staupläne) plan sztauowania, plan załadunku
8. darlegen czasownik legt dar, legte dar, hat dargelegt objaśniać, wyjaśniać; Gründe darlegen wyłuszczać poglądy; einen Plan darlegen przedkładać plan
9. ausbrüten czasownik brütet aus, brütete aus, hat ausgebrütet wysiadywać Eier jaja; einen Plan ausbrüten knuć plan
10. Gliederung die (PL die Gliederungen) rozczłonkowanie, podział, budowa, struktura, dyspozycja, plan, mil. formacja
11. Konzept das (PL die Konzepte) projekt, pomysł, plan, koncepcja
12. Stellenplan der (PL die Stellenpläne) plan etatów
13. Bauvorhaben das (PL die Bauvorhaben) plan budowy, przedsięwzięcie budowlane
14. Lageplan der (PL die Lagepläne) plan sytuacyjny
15. beratschlagen czasownik beratschlägt, beratschlug, hat beratschlagen omawiać (plan), radzić, debatować über etwas (AKK) nad czymś
16. Schlachtplan der (PL die Schlachtpläne) plan bitwy
17. Putzplan der (PL die Putzpläne) plan sprzątania
18. Insolvenzplan der (PL die Insolvenzpläne) plan postępowania upadłościowego
19. Finanzplan der (PL die Finanzpläne) plan finansowy
20. Bebauungsplan der (PL die Bebauungspläne) plan zabudowy
21. Stadtplan der (PL die Stadtpläne) plan miasta
22. herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
23. Wirtschaftsplan der (PL die Wirtschaftspläne) plan gospodarczy, biznesplan
24. Arbeitsplan der (PL die Arbeitspläne) plan pracy
25. Tagesplan der (PL die Tagespläne) plan dnia
26. Vorgehensplan der (PL die Vorgehenspläne) plan postępowania
27. Geschäftsplan der (PL die Geschäftspläne) plan biznesowy, biznesplan
28. Studienplan der (PL die Studienpläne) plan nauczania
29. Plansoll das (nur Singular) hist. plan do wykonania, norma (w NRD)
30. Ratenplan der (PL die Ratenpläne) plan spłat ratalnych


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.