pomoc - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:02

  • Haseł: 58325


1. Hilfe die (PL die Hilfen) pomoc; mit Hilfe z pomocą; Hilfe leisten udzielać pomocy; zu Hilfe kommen przychodzić na pomoc; zu Hilfe rufen wzywać na pomoc; humanitäre Hilfe pomoc humanitarna
2. Hilfskraft die (PL die Hilfskräfte) pomoc, pomocnik, siła pomocnicza
3. Aushilfe die (PL die Aushilfen) pomoc, siła pomocnicza, wsparcie, zapomoga
4. Beistand der (PL die Beistände) lit. pomoc, poparcie, wsparcie, prawn. doradca prawny, kurator, austr. świadek (na ślubie); Beistand leisten udzielać pomocy
5. Vorschub der (PL die Vorschübe) poparcie, pomoc, tech. posuw; jemandem Vorschub leisten udzielać komuś poparcia
6. Assistenz die (PL die Assistenzen) asysta, pomoc, asystentura; Assistenz leisten med. asystować
7. Mithilfe die (nur Singular) wsparcie, pomoc
8. Entsatz der (PL die Entsätze) odsiecz, pomoc
9. helfen czasownik hilft, half, hat geholfen pomagać; bei der Arbeit helfen pomagać w pracy
10. Lernhilfe die (PL die Lernhilfen) pomoc w nauce, pomoc naukowa
11. Finanzierungshilfe die (PL die Finanzierungshilfen) pomoc finansowa, dofinansowanie; staatliche Finanzierungshilfe państwowa pomoc finansowa
12. Pannenhilfe die (nur Singular) pomoc drogowa, pomoc w razie awarii
13. Mitfahndung die (PL die Mitfahndungen) pomoc w poszukiwaniach, wspólne poszukiwanie; die Polizei bittet um Mitfahndung policja prosi o pomoc w poszukiwaniach
14. Milliardenhilfe die (PL die Milliardenhilfen) miliardowa pomoc, pomoc finansowa idąca w miliardy
15. Sozialhilfe die (nur Singular) pomoc socjalna, pomoc społeczna
16. Rechtshilfe die (nur Singular) pomoc prawna; Rechtshilfe leisten świadczyć pomoc prawną
17. Entwicklungshilfe die (nur Singular) pomoc dla krajów rozwijających się
18. fruchten czasownik fruchtet, fruchtete, hat gefruchtet owocować, wydawać owoce; nichts fruchten nic nie pomagać
19. Küchenhilfe die (PL die Küchenhilfen) pomoc kuchenna
20. anfassen czasownik fasst an, fasste an, hat angefasst dotykać, chwytać, zabierać się do czegoś; mit anfassen pomagać w pracy
21. zusammenhalten czasownik hält zusammen, hielt zusammen, hat zusammengehalten trzymać się razem, popierać się, pomagać sobie wzajemnie, spajać, wiązać
22. nachhelfen czasownik hilft nach, half nach, hat nachgeholfen pomagać jemandem komuś
23. Abschleppdienst der (nur Singular) służba holownicza, pomoc drogowa
24. Finanzhilfe die (PL die Finanzhilfen) pomoc finansowa
25. Dienstmädchen das (PL die Dienstmädchen) służąca, pomoc domowa
26. angehen czasownik geht an, ging an, hat angegangen prosić, dotyczyć, atakować, iść jemanden na kogoś, zabierać się etwas do czegoś, za coś; jemanden um Hilfe angehen prosić kogoś o pomoc; das geht auch euch etwas an to także was dotyczy; (ist angegangen) rozpoczynać się, zaczynać się, kiełkować, wschodzić, przyjmować się (o roślinach), zapalać się (o ogniu), atakować, zwalczać gegen jemanden/etwas kogoś/coś
27. Pannendienst der (PL die Pannendienste) pomoc drogowa
28. Bürogehilfe der (PL die Bürogehilfen) pomocnik biurowy, pomoc biurowa
29. Wirtschaftshilfe die (nur Singular) pomoc gospodarcza
30. verfangen czasownik verfängt, verfing, hat verfangen skutkować, działać, pomagać (np. o lekarstwie), pot. chwytać; sich verfangen wikłać się, plątać się in Widersprüchen w sprzecznościach


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.