potwierdzic - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 11:39

  • Haseł: 58325


1. bewähren czasownik sich bewähren; bewährt sich, bewährte sich, hat sich bewährt potwierdzać swoją wartość, okazywać się przydatnym, okazywać się wartościowym
2. bewahrheiten czasownik bewahrheitet, bewahrheitete, hat bewahrheitet; sich bewahrheiten potwierdzać się
3. bekräftigen czasownik bekräftigt, bekräftigte, hat bekräftigt potwierdzać
4. beschwören czasownik beschwört, beschwörte, hat beschwört zaprzysięgać, błagać, zaklinać; seine Aussage beschwören potwierdzać przysięgą swoje zeznania; Geister beschwören wywoływać duchy
5. Erhalt der (nur Singular) form. otrzymanie, odbiór; den Erhalt einer Sache bestätigen potwierdzić odbiór czegoś
6. belegen czasownik belegt, belegte, hat belegt wykładać, okładać, kłaść, zajmować, rezerwować, popierać (dowodami), potwierdzać, udowadniać, wykazywać; mit Steuern belegen obłożyć podatkami; den ersten Platz belegen zajmować pierwsze miejsce
7. erhärten czasownik erhärtet, erhärtete, hat erhärtet potwierdzać, potwierdzać się
8. verbriefen czasownik verbrieft, verbriefte, hat verbrieft potwierdzać na piśmie, dokumentować
9. bestätigen czasownik bestätigt, bestätigte, hat bestätigt potwierdzać, zatwierdzać; sich bestätigen potwierdzać się, sprawdzać się; das Urteil bestätigen zatwierdzać wyrok


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.