powierzchnia - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:47

  • Haseł: 58325


1. Oberfläche die (PL die Oberflächen) powierzchnia
2. Areal das (PL die Areale) areał, powierzchnia, teren
3. Fläche die (PL die Flächen) płaszczyzna, powierzchnia, mat. pole powierzchni
4. Flächeninhalt der (PL die Flächeninhalte) mat. wielkość powierzchni, pole powierzchni, powierzchnia
5. Landfläche die (PL die Landflächen) powierzchnia lądu, powierzchnia lądowa
6. Wohnfläche die (nur Singular) powierzchnia mieszkalna
7. Sphäre die (PL die Sphären) sfera, powierzchnia kulista, strefa
8. Nutzfläche die (PL die Nutzflächen) powierzchnia użytkowa
9. Gesamtfläche die (PL die Gesamtflächen) powierzchnia całkowita
10. Quadratkilometer der (PL die Quadratkilometer) kilometr kwadratowy; die Fläche von Deutschland beträgt 357 111 Quadratkilometer powierzchnia Niemiec wynosi 357 111 kilometrów kwadratowych
11. untergründig przymiotnik, przysłówek ukryty, utajony, w ukryciu, pod powierzchnią
12. Wasseroberfläche die (PL die Wasseroberflächen) powierzchnia wody
13. Frachtraum der (PL die Frachträume) ładownia, powierzchnia ładunkowa
14. Klimasystem das (nur Singular) system klimatyczny (ogół elementów składających się na klimat Ziemi: atmosfera, hydrosfera, kriosfera, biosfera i powierzchnia Ziemi)
15. Saugfläche die (PL die Saugflächen) powierzchnia ssąca
16. Anbaufläche die (PL die Anbauflächen) powierzchnia uprawna
17. Ackerfläche die (PL die Ackerflächen) powierzchnia uprawna
18. Mantel der (PL die Mäntel) płaszcz, osłona, pancerz, powłoka, mat. powierzchnia boczna (bryły)
19. Mondoberfläche die (nur Singular) powierzchnia Księżyca
20. Freifläche die (PL die Freiflächen) teren niezabudowany, tech. powierzchnia przyłożenia
21. Werbefläche die (PL die Werbeflächen) powierzchnia reklamowa
22. Landoberfläche die (PL die Landoberflächen) powierzchnia lądu
23. Erdboden der (PL die Erdböden) powierzchnia ziemi, gleba
24. Druckfläche die (PL die Druckflächen) powierzchnia nacisku
25. Waldfläche die (PL die Waldflächen) powierzchnia lasu
26. Gleitfläche die (PL die Gleitflächen) powierzchnia poślizgu
27. Erdoberfläche die (nur Singular) powierzchnia Ziemi


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.