poziom - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 15:35

  • Haseł: 58325


1. Niveau das (PL die Niveaus) poziom
2. Niveaustufe die (PL die Niveaustufen) poziom (nauczania)
3. Level der (PL die Levels) lit. poziom
4. Bildungsstand der (PL die Bildungsstände) poziom wykształcenia, poziom kształcenia
5. Leistungsstufe die (PL die Leistungsstufen) tech. poziom mocy, szkol. poziom zaawansowania
6. Spiegel der (PL die Spiegel) lustro, zwierciadło, lusterko, poziom cieczy; sich im Spiegel betrachten przeglądać się w lustrze; in den Spiegel schauen zerkać w lusterko
7. Sprachniveau das (PL die Sprachniveaus) poziom umiejętności językowych
8. Geräuschpegel der (PL die Geräuschpegel) poziom szumu, natężenie dźwięku
9. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
10. Flüssigkeitsstand der (PL die Flüssigkeitsstände) poziom cieczy
11. Lärmpegel der (PL die Lärmpegel) poziom hałasu
12. Motorölstand der (nur Singular) poziom oleju silnikowego
13. Lebensniveau das (nur Singular) poziom życia, stopa życia
14. Meeresspiegel der (nur Singular) poziom morza
15. Blutalkohol der (nur Singular) zawartość alkoholu we krwi, poziom alkoholu we krwi
16. Wasserstand der (PL die Wasserstände) poziom wody
17. Blutalkoholgehalt der (PL die Blutalkoholgehalte) zawartość alkoholu we krwi, poziom alkoholu we krwi
18. Blutspiegel der (PL die Blutspiegel) med. stężenie we krwi, poziom we krwi (substancji)
19. Weltniveau das (nur Singular) światowy poziom
20. Realitätsgrad der (PL die Realitätsgrade) infor. stopień realizmu, poziom realizmu
21. Lebensstandard der (PL die Lebensstandards) poziom życia, stopa życiowa
22. Cholesterinspiegel der (PL die Cholesterinspiegel) med. poziom cholesterolu
23. Ölstand der (nur Singular) poziom oleju
24. Stufe die (PL die Stufen) stopień, szczebel, etap, klasa, poziom; lange Stufen długie cieniowane włosy
25. Alarmstufe die (PL die Alarmstufen) poziom gotowości
26. Geheimhaltungsstufe die (PL die Geheimhaltungsstufen) poziom tajności, stopień poufności
27. Bildungsniveau das (PL die Bildungsniveaus) poziom wykształcenia
28. Tiefstand der (nur Singular) niski poziom, niski stan
29. Bildungsstufe die (PL die Bildungsstufen) poziom wykształcenia
30. Kappungsgrenze die (PL die Kappungsgrenzen) poziom graniczny, limit


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.