praca - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:17

  • Haseł: 58325


1. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób
2. Gruppenarbeit die (nur Singular) praca grupowa, praca zbiorowa
3. Sklavenarbeit die (nur Singular) hist. praca niewolnicza, praca niewolników, pot. harówka
4. Zeitarbeit die (nur Singular) praca czasowa, praca tymczasowa
5. Akkordarbeit die (PL die Akkordarbeiten) praca akordowa, praca na akord
6. Tagesgeschäft das (PL die Tagesgeschäfte) codzienna praca, rutynowa praca, ekon. inwestycja o dziennym horyzoncie czasowym
7. Schichtarbeit die (nur Singular) praca na zmiany, praca zmianowa
8. Hausarbeit die (PL die Hausarbeiten) praca w gospodarstwie domowym, wypracowanie domowe, praca domowa (zadawana w szkole); bei der Hausarbeit helfen pomagać w pracach domowych
9. Verwaltungsarbeit die (PL die Verwaltungsarbeiten) praca administracyjna, praca w administracji
10. Frauenarbeit die (PL die Frauenarbeiten) praca dla kobiety, praca dla kobiet
11. Kinderarbeit die (nur Singular) praca młodocianych, praca nieletnich
12. Ausbesserungsarbeit die (PL die Ausbesserungsarbeiten) praca naprawcza, praca remontowa
13. Aushilfstätigkeit die (PL die Aushilfstätigkeiten) praca pomocnicza, praca tymczasowa
14. Forschungsarbeit die (PL die Forschungsarbeiten) praca badawcza, praca naukowa, badania naukowe
15. Bachelorarbeit die (PL die Bachelorarbeiten) praca licencjacka
16. Öffentlichkeitsarbeit die (nur Singular) praca w public relations
17. Traumjob der (PL die Traumjobs) praca marzeń
18. Kopfarbeit die (nur Singular) praca umysłowa
19. beansprucht przymiotnik obciążony pracą, zapracowany
20. Arbeitsbelastung die (PL die Arbeitsbelastungen) obciążenie pracą
21. Dauerbetrieb der (nur Singular) ruch ciągły, praca w ruchu ciągłym
22. Dienstleistungsberuf der (PL die Dienstleistungsberufe) praca w sektorze usług
23. Erntearbeit die (PL die Erntearbeiten) praca przy żniwach
24. Feldarbeit die (PL die Feldarbeiten) praca w polu
25. Doktorarbeit die (PL die Doktorarbeiten) praca doktorska, rozprawa doktorska
26. Abschlussarbeit die (PL die Abschlussarbeiten) praca dyplomowa
27. hocharbeiten czasownik arbeitet hoch, arbeitete hoch, hat hochgearbeitet; sich hocharbeiten wypracować sobie, uzyskać awans pracą
28. Seminararbeit die (PL die Seminararbeiten) praca seminaryjna
29. Arbeitsdienst der (PL die Arbeitsdienste) praca społeczna
30. vereinnahmen czasownik vereinnahmt, vereinnahmte, hat vereinnahmt pobierać, inkasować, pozyskiwać, absorbować; meine Arbeit vereinnahmt mich völlig moja praca całkowicie mnie absorbuje


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.