prawo - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 07:54

  • Haseł: 58325


1. Recht das (PL die Rechte) prawo, słuszność, racja; ein Recht auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś; Sie haben das Recht auf einen Anwalt ma Pan/Pani prawo do adwokata; ein Recht ausüben korzystać z prawa; Recht haben / im Recht sein mieć rację, mieć słuszność
2. Jura (kein Artikel) (nur Singular) prawo; der (nur Singular) geo. jura, Jura; Jura studieren studiować prawo
3. Gesetz das (PL die Gesetze) ustawa, prawo; laut Gesetz zgodnie z ustawą, prawem; gegen das Gesetz verstoßen łamać prawo
4. Anrecht das (PL die Anrechte) prawo auf etwas (AKK) do czegoś, abonament
5. Berechtigung die (PL die Berechtigungen) uprawnienie, prawo, upoważnienie, słuszność
6. rechts przysłówek po prawej stronie, po prawej, na prawo, w prawo; przyimek + GEN na prawo od, po prawej stronie
7. Anspruch der (PL die Ansprüche) roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen skorzystać z czegoś
8. Handfeste die (PL die Handfesten) hist. przywilej, prawo; Kulmer Handfeste hist. przywilej chełmiński, prawo chełmińskie
9. Fahrprüfung die (PL die Fahrprüfungen) egzamin na prawo jazdy; die Fahrprüfung machen zdawać egzamin na prawo jazdy
10. Vertriebsrecht das (PL die Vertriebsrechte) prawo sprzedaży, prawo rozpowszechniania
11. Mitentscheidungsrecht das (nur Singular) prawn. prawo do współdecydowania, prawo do uczestniczenia w decyzjach
12. Namensrecht das (PL die Namensrechte) prawo do nazwy, prawo do nazwiska
13. Antitrustrecht das (nur Singular) ekon. prawo antytrustowe, prawo antymonopolowe
14. Verfahrensrecht das (nur Singular) prawo procesowe, prawo proceduralne
15. Führerschein der (PL die Führerscheine) prawo jazdy; den Führerschein machen robić prawo jazdy
16. Gravitationsgesetz das (nur Singular) fiz. prawo grawitacji, prawo powszechnego ciążenia
17. Patentrecht das (PL die Patentrechte) prawo patentowe, prawo korzystania z patentu
18. Sorgerecht das (nur Singular) prawn. prawo do opieki; Sorgerecht für ein Kind prawo do opieki nad dzieckiem
19. Münzrecht das (nur Singular) prawo bicia monety, prawo mennicze
20. Naturschutzrecht das (PL die Naturschutzrechte) prawo ochrony przyrody
21. Rechtskurve die (PL die Rechtskurven) zakręt w prawo
22. rechtsläufig przymiotnik biegnący w prawo, prawoskrętny
23. Fahrerlaubnis die (PL die Fahrerlaubnisse) prawo jazdy
24. Vertragsrecht das (nur Singular) prawo kontraktowe
25. Strafrecht das (PL die Strafrechte) prawo karne
26. Auslandsrecht das (nur Singular) prawo zagraniczne
27. Urheberrecht das (PL die Urheberrechte) prawo autorskie
28. dinglich przymiotnik prawn. rzeczowy; dingliches Recht prawo rzeczowe
29. Versicherungsrecht das (nur Singular) prawo ubezpieczeniowe
30. Mietrecht das (nur Singular) prawn. prawo najmu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.