problem - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 08:10

  • Haseł: 58325


1. Problem das (PL die Probleme) problem, zagadnienie; kein Problem! nie ma problemu, nie ma sprawy!
2. Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
3. umreißen czasownik reißt um, riss um, hat umgerissen obalać, przewracać, wywracać; (umreißt, umriss, hat umrissen) kreślić, szkicować, zarysowywać; das Problem umreißen nakreślać problem
4. Hauptproblem das (PL die Hauptprobleme) główny problem, zasadniczy problem
5. übergeordnet przymiotnik nadrzędny; ein übergeordnetes Problem problem nadrzędny
6. worin przysłówek w czym, na czym, gdzie; worin liegt das Problem w czym tkwi problem
7. beleuchten czasownik beleuchtet, beleuchtete, hat beleuchtet oświetlać, wyjaśniać; ein Problem beleuchten naświetlać problem
8. anschneiden czasownik schneidet an, schnitt an, hat angeschnitten nacinać, napoczynać, sport ścinać, podcinać; ein heikles Problem / eine Frage / ein Thema anschneiden poruszać drażliwy problem / kwestię / temat
9. Gesundheitsproblem das (PL die Gesundheitsprobleme) problem zdrowotny, problem ze zdrowiem
10. von przyimek + DAT od, z; weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!
11. heranwachsen czasownik wächst heran, wuchs heran, ist herangewachsen dorastać, wyrastać; zum Problem heranwachsen stawać się problemem
12. managen czasownik managt, managte, hat gemanagt zarządzać, kierować; ein Problem managen uporać się z problemem
13. Riesenproblem das (PL die Riesenprobleme) olbrzymi problem
14. überwinden czasownik überwindet, überwand, hat überwunden rozwiewać (wątpliwości), pozbywać się, przełamywać, przezwyciężać, rozwiązywać (problem), pokonywać, wspinać się; sich überwinden przemóc się
15. Suchtfrage die (nur Singular) problem uzależnień
16. problemorientiert przymiotnik zorientowany problemowo, zorientowany na problem
17. Zeitproblem das (PL die Zeitprobleme) zagadnienie na czasie, aktualny problem
18. Umweltproblem das (PL die Umweltprobleme) problem ekologiczny
19. Rechtsfrage die (PL die Rechtsfragen) kwestia prawna, problem prawny
20. Griff der (PL die Griffe) rękojeść, trzonek, rączka, ucho, chwyt, uchwyt, klamka; einen guten Griff tun pot. dobrze trafić; etwas im Griff haben pot. mieć coś w małym palcu, znać się na czymś, mieć nad czymś kontrolę; ein Problem in den Griff bekommen pot. dać sobie radę z problemem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.