program - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-27 22:16

  • Haseł: 58325


1. Spielplan der (PL die Spielpläne) program, repertuar
2. Programm das (PL die Programme) program
3. Stabilitätsprogramm das (PL die Stabilitätsprogramme) mot. program stabilizacji, ekon. program stabilności budżetowej; Elektronisches Stabilitätsprogramm mot. Elektroniczny Program Stabilizacji, ESP
4. Sendung die (PL die Sendungen) audycja, program, przesyłka, wysyłka; (nur Singular) nadawanie
5. Konjunkturprogramm das (PL die Konjunkturprogramme) program stymulacji gospodarki, program stymulacji koniunktury gospodarczej
6. Wahlprogramm das (PL die Wahlprogramme) program wyborczy, program polityczny (kandydata w wyborach)
7. Lernprogramm das (PL die Lernprogramme) program edukacyjny
8. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
9. Lehrplan der (PL die Lehrpläne) program nauczania
10. Konjunkturbelebungsprogramm das (PL die Konjunkturbelebungsprogramme) ekon. program oĹźywienia koniunktury
11. Parteiprogramm das (PL die Parteiprogramme) program partii
12. Suchprogramm das (PL die Suchprogramme) program do wyszukiwania, wyszukiwarka (plików, dokumentów)
13. Installationsprogramm das (PL die Installationsprogramme) infor. program instalacyjny
14. Frühstücksfernsehen das (nur Singular) poranny program telewizyjny
15. Instant-Messaging-Programm das (PL die Instant-Messaging-Programme) infor. program komunikacji natychmiastowej, komunikator internetowy
16. Kommunikationsprogramm das (PL die Kommunikationsprogramme) infor. program komunikacyjny, komunikator internetowy
17. Unterhaltungsprogramm das (PL die Unterhaltungsprogramme) program rozrywkowy
18. Sparprogramm das (PL die Sparprogramme) program oszczędnościowy
19. Unterhaltungssendung die (PL die Unterhaltungssendungen) program rozrywkowy, audycja rozrywkowa
20. Antivirenprogramm das (PL die Antivirenprogramme) infor. program antywirusowy
21. Straßenfeger der (PL die Straßenfeger) zamiatacz ulic, przen. atrakcyjny program w telewizji (wymiatający ludzi z ulic)
22. Umschuldungsprogramm das (PL die Umschuldungsprogramme) program konwersji długu
23. Bildbearbeitungsprogramm das (PL die Bildbearbeitungsprogramme) infor. program do edycji grafiki
24. gestalten czasownik gestaltet, gestaltete, hat gestaltet organizować, prowadzić (lekcję), nadawać formę, układać (program), tworzyć, konstruować, wznosić, zdobić; sich gestalten kształtować się, układać się, przybierać kształt; sich schwierig gestalten komplikować się
25. Studentensendung die (PL die Studentensendungen) audycja studencka, program dla studentów
26. Zeugenschutzprogramm das (PL die Zeugenschutzprogramme) program ochrony świadka
27. Kulturprogramm das (PL die Kulturprogramme) program kulturalny
28. Kultursendung die (PL die Kultursendungen) program kulturalny, audycja kulturalna
29. Studiengang der (PL die Studiengänge) tok studiów, program studiów
30. Kochsendung die (PL die Kochsendungen) program kulinarny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.