program - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 13:07

  • Haseł: 58325


1. Spielplan der (PL die Spielpläne) program, repertuar
2. Programm das (PL die Programme) program
3. Stabilitätsprogramm das (PL die Stabilitätsprogramme) mot. program stabilizacji, ekon. program stabilności budżetowej; Elektronisches Stabilitätsprogramm mot. Elektroniczny Program Stabilizacji, ESP
4. Sendung die (PL die Sendungen) audycja, program, przesyłka, wysyłka; (nur Singular) nadawanie
5. Konjunkturprogramm das (PL die Konjunkturprogramme) program stymulacji gospodarki, program stymulacji koniunktury gospodarczej
6. Wahlprogramm das (PL die Wahlprogramme) program wyborczy, program polityczny (kandydata w wyborach)
7. Schadprogramm das (PL die Schadprogramme) infor. szkodliwy program, złośliwy program
8. Lernprogramm das (PL die Lernprogramme) program edukacyjny
9. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
10. Lehrplan der (PL die Lehrpläne) program nauczania
11. Konjunkturbelebungsprogramm das (PL die Konjunkturbelebungsprogramme) ekon. program oĹźywienia koniunktury
12. Parteiprogramm das (PL die Parteiprogramme) program partii
13. Suchprogramm das (PL die Suchprogramme) program do wyszukiwania, wyszukiwarka (plików, dokumentów)
14. Installationsprogramm das (PL die Installationsprogramme) infor. program instalacyjny
15. Frühstücksfernsehen das (nur Singular) poranny program telewizyjny
16. Instant-Messaging-Programm das (PL die Instant-Messaging-Programme) infor. program komunikacji natychmiastowej, komunikator internetowy
17. Kommunikationsprogramm das (PL die Kommunikationsprogramme) infor. program komunikacyjny, komunikator internetowy
18. Unterhaltungsprogramm das (PL die Unterhaltungsprogramme) program rozrywkowy
19. Sparprogramm das (PL die Sparprogramme) program oszczędnościowy
20. Unterhaltungssendung die (PL die Unterhaltungssendungen) program rozrywkowy, audycja rozrywkowa
21. Antivirenprogramm das (PL die Antivirenprogramme) infor. program antywirusowy
22. Straßenfeger der (PL die Straßenfeger) zamiatacz ulic, przen. atrakcyjny program w telewizji (wymiatający ludzi z ulic)
23. Umschuldungsprogramm das (PL die Umschuldungsprogramme) program konwersji długu
24. Bildbearbeitungsprogramm das (PL die Bildbearbeitungsprogramme) infor. program do edycji grafiki
25. gestalten czasownik gestaltet, gestaltete, hat gestaltet organizować, prowadzić (lekcję), nadawać formę, układać (program), tworzyć, konstruować, wznosić, zdobić; sich gestalten kształtować się, układać się, przybierać kształt; sich schwierig gestalten komplikować się
26. Studentensendung die (PL die Studentensendungen) audycja studencka, program dla studentów
27. Zeugenschutzprogramm das (PL die Zeugenschutzprogramme) program ochrony świadka
28. Kulturprogramm das (PL die Kulturprogramme) program kulturalny
29. Kultursendung die (PL die Kultursendungen) program kulturalny, audycja kulturalna
30. Studiengang der (PL die Studiengänge) tok studiów, program studiów


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.