przedmiot - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-16 22:10

  • Haseł: 58325


1. Gegenstand der (PL die Gegenstände) przedmiot, obiekt; Gegenstand des Gesprächs przedmiot rozmowy
2. Ding das (PL die Dinge/pot. Dinger) rzecz, przedmiot; die Dinge beim Namen nennen nazywać rzeczy po imieniu; krumme Dinger pot. podejrzane sprawy, sprawki, przekręty
3. Antiquität die (PL die Antiquitäten) antyk, przedmiot zabytkowy, przedmiot antyczny
4. Klagepunkt der (PL die Klagepunkte) przedmiot skargi, przedmiot powództwa
5. Wertgegenstand der (PL die Wertgegenstände) przedmiot wartościowy
6. Spottfigur die (PL die Spottfiguren) śmieszna figura, przedmiot drwin
7. Kernfach das (PL die Kernfächer) główny przedmiot
8. Hauptfach das (PL die Hauptfächer) przedmiot główny
9. Wertstück das (PL die Wertstücke) przedmiot wartościowy
10. Sachkunde die (nur Singular) znajomość rzeczy, przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej
11. Sachkundeunterricht der (nur Singular) przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej, w tym biologii, geografii czy edukacji obywatelskiej
12. Beschaffungsobjekt das (PL die Beschaffungsobjekte) przedmiot dostawy
13. Treibgut das (PL die Treibgüter) przedmiot wyrzucony przez morze
14. Sachunterricht der (nur Singular) przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej, w tym biologii, geografii czy edukacji obywatelskiej
15. Schulfach das (PL die Schulfächer) przedmiot szkolny
16. Nebenfach das (PL die Nebenfächer) przedmiot uzupełniający
17. verhasst przymiotnik znienawidzony; verhasstes Fach znienawidzony przedmiot (w szkole)
18. verbeulen czasownik verbeult, verbeulte, hat verbeult wgniatać (blaszany przedmiot)
19. Sujet das (PL die Sujets) przedmiot, temat, motyw (dzieła sztuki)
20. Wahlfach das (PL die Wahlfächer) przedmiot fakultatywny
21. Prunkstück das (PL die Prunkstücke) wspaniały okaz, drogocenny przedmiot
22. Studienfach das (PL die Studienfächer) przedmiot na studiach
23. Pflichtfach das (PL die Pflichtfächer) przedmiot obowiązkowy
24. Fach das (PL die Fächer) półka, przegródka, fach, specjalność, przedmiot (szkolny, uniwersytecki); etwas unter Dach und Fach bringen pot. zakończyć coś, schować coś bezpiecznie
25. Fundgegenstand der (PL die Fundgegenstände) przedmiot znaleziony, znalezisko
26. Fundsache die (PL die Fundsachen) przedmiot znaleziony, rzecz znaleziona
27. Objekt das (PL die Objekte) obiekt, przedmiot, jęz. dopełnienie
28. Unterrichtsfach das (PL die Unterrichtsfächer) przedmiot nauczania
29. Erbstück das (PL die Erbstücke) przedmiot otrzymany w spadku, pamiątka rodzinna
30. Unterrichtsgegenstand der (PL die Unterrichtsgegenstände) przedmiot nauczania


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.