przedstawiać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 14:10

  • Haseł: 58325


1. darstellen czasownik stellt dar, stellte dar, hat dargestellt przedstawiać, odgrywać rolę, opisywać, relacjonować
2. schildern czasownik schildert, schilderte, hat geschildert przedstawiać, opisywać; kaum zu schildern nie do opisania
3. unterbreiten czasownik unterbreitet, unterbreitete, hat unterbreitet przedkładać, przedstawiać einen Vorschlag propozycję
4. vorstellen czasownik stellt vor, stellte vor, hat vorgestellt stawiać przed kimś, wysuwać, oznaczać, przedstawiać, znaczyć, reprezentować; sich (DAT) vorstellen wyobrażać sobie, przedstawiać sobie; sich (AKK) vorstellen przedstawiać się
5. vortragen czasownik trägt vor, trug vor, hat vorgetragen referować, przedstawiać, wykładać, deklamować, recytować, muz. wykonywać
6. präsentieren czasownik präsentiert, präsentierte, hat präsentiert prezentować, przedstawiać
7. raffen czasownik rafft, raffte, hat gerafft zagarniać, marszczyć, skracać, przedstawiać skrótowo, pot. pojmować, kumać, rozumieć
8. versinnbildlichen czasownik versinnbildlicht, versinnbildlichte, hat versinnbildlicht przedstawiać obrazowo
9. zeigen czasownik zeigt, zeigte, hat gezeigt pokazywać, ukazywać, przedstawiać, wskazywać, nadawać, wyświetlać (film); jemandem etwas zeigen pokazywać coś komuś; auf jemanden zeigen pokazywać kogoś; sich hilfsbereit zeigen okazywać się pomocnym; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; der Versuch zeigt, dass... eksperyment dowodzi, że...; Thermometer zeigt 5°C termometr wskazuje 5°C
10. abbilden czasownik bildet ab, bildete ab, hat abgebildet odmalowywać, odtwarzać, przedstawiać, odwzorowywać
11. beschönigen czasownik beschönigt, beschönigte, hat beschönigt upiększać, przedstawiać w lepszym świetle
12. verbildlichen czasownik verbildlicht, verbildlichte, hat verbildlicht przedstawiać obrazowo
13. hinstellen czasownik stellt hin, stellte hin, hat hingestellt odstawiać, stawiać, przedstawiać
14. realistisch przymiotnik realistyczny; etwas realistisch darstellen przedstawiać coś realistycznie
15. plastisch przymiotnik, przysłówek plastyczny, obrazowy, plastycznie, obrazowo; etwas plastisch darstellen przedstawiać coś obrazowo
16. beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać; jemandem gute Manieren beibringen wpajać komuś dobre maniery; eine Wunde beibringen zadawać ranę
17. darbieten czasownik bietet dar, bot dar, hat dargeboten ofiarowywać, podawać, proponować, przedstawiać; jemandem die Hand darbieten wyciągać rękę do kogoś
18. vorlegen czasownik legt vor, legte vor, hat vorgelegt kłaść jemandem etwas coś przed kimś, zakładać, nakładać, przedkładać, przedstawiać, prezentować, okazywać, wykładać, sport podawać; Dokumente vorlegen okazywać dokumenty; jemandem Fragen vorlegen zadawać komuś pytania
19. nachzeichnen czasownik zeichnet nach, zeichnete nach, hat nachgezeichnet odrysowywać Konturen kontury; etwas nachzeichnen przen. przedstawiać coś, oddawać coś
20. verdeutlichen czasownik verdeutlicht, verdeutlichte, hat verdeutlicht wyjaśniać, przedstawiać wyraźniej, tłumaczyć, uzmysławiać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.