RECHT - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-14 21:10

  • Haseł: 58325


1. Recht das (PL die Rechte) prawo, słuszność, racja; ein Recht auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś; Sie haben das Recht auf einen Anwalt ma Pan/Pani prawo do adwokata; ein Recht ausüben korzystać z prawa; Recht haben / im Recht sein mieć rację, mieć słuszność
2. recht przymiotnik, przysłówek także przen. prawy, właściwy, odpowiedni słuszny, porządny, konkretny, naprawdę, słusznie; die rechte Seite/Hand prawa strona/ręka
3. dinglich przymiotnik prawn. rzeczowy; dingliches Recht prawo rzeczowe
4. anmaßen czasownik maßt an, maßte an, hat angemaßt; sich (DAT) einen Titel anmaßen przywłaszczać sobie tytuł; sich (DAT) das Recht anmaßen rościć sobie prawo
5. Fug mit Fug und Recht z całkowitą słusznością
6. aberkennen czasownik erkennt ab, erkannte ab, hat aberkannt odbierać, pozbawiać, odmawiać; jemandem den Titel/Orden aberkennen odbierać komuś tytuł, pozbawiać kogoś orderu; jemandem ein Recht auf etwas aberkennen pozbawiać kogoś prawa do czegoś
7. rechen czasownik recht, rechte, hat gerecht płd-niem. austr. szwajc. grabić
8. erkämpfen czasownik erkämpft, erkämpfte, hat erkämpft wywalczać; sich sein Recht erkämpfen wywalczać swoje prawo
9. Gerechtigkeit die (nur Singular) sprawiedliwość; der Gerechtigkeit übergeben oddawać w ręce sprawiedliwości; die strafende Gerechtigkeit karzące ramię sprawiedliwości; Gerechtigkeit üben sądzić sprawiedliwie; Recht und Gerechtigkeit polit. Prawo i Sprawiedliwość
10. Meinungsäußerung die (nur Singular) wyrażanie poglądów; die (PL die Meinungsäußerungen) wypowiedź; das Recht auf freie Meinungsäußerung prawo do swobodnego wypowiadania się
11. kanonisch przymiotnik rel. kanoniczny; kanonisches Recht prawo kanoniczne
12. beugen czasownik beugt, beugte, hat gebeugt zginać, schylać; den Kopf / das Knie beugen pochylać głowę / zginać kolano; das Recht beugen naginać prawo; sich beugen pochylać się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.