rodzaj - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-06 06:31

  • Haseł: 58325


1. Genre das (PL die Genres) rodzaj, styl
2. Gattung die (PL die Gattungen) biol. lit. rodzaj, gatunek
3. Sorte die (PL die Sorten) gatunek, rodzaj, odmiana, typ; erste Sorte pierwszy gatunek
4. Geschlecht das (PL die Geschlechter) płeć, także jęz. rodzaj, ród, pokolenie; das menschliche Geschlecht rodzaj ludzki; männliches/weibliches Geschlecht rodzaj męski/żeński, płeć męska/żeńska
5. Bauart die (PL die Bauarten) sposób budowania, styl budowy, tech. rodzaj konstrukcji, typ
6. Neuartigkeit die (nur Singular) nowy rodzaj, nowość
7. hauptberuflich przymiotnik jako główny zawód; hauptberufliche Tätigkeit podstawowy rodzaj aktywności zawodowej
8. Textsorte die (PL die Textsorten) rodzaj tekstu, gatunek tekstu
9. Waffengattung die (PL die Waffengattungen) rodzaj broni
10. Nutzungsart die (PL die Nutzungsarten) rodzaj użytkowania
11. Todesart die (nur Singular) rodzaj śmierci
12. Menschengeschlecht das (nur Singular) rodzaj ludzki
13. Schlag der (PL die Schläge) uderzenie, cios, grzmot, bicie serca, udar, porażenie, pokrój, rodzaj, drzwiczki (wozu, samochodu); Schlag auf Schlag raz za razem; ich dachte, mich trifft der Schlag pot. myślałem, że szlag mnie trafi
14. Edelbrand der (PL die Edelbrände) austr. rodzaj alkoholu na przefermentowanym zacierze zawierającym cukier
15. Genus das (PL die Genera) rodzaj gramatyczny
16. Neutrum das (PL die Neutra) jęz. rodzaj nijaki, rzeczownik rodzaju nijakiego
17. Bewegungsart die (PL die Bewegungsarten) rodzaj ruchu
18. Antriebsform die (PL die Antriebsformen) tech. rodzaj napędu
19. Zahlungsart die (PL die Zahlungsarten) rodzaj płatności
20. Maskulinum das (PL die Maskulina) jęz. rodzaj męski, rzeczownik rodzaju męskiego
21. Femininum das (PL die Feminina) jęz. rodzaj żeński, rzeczownik rodzaju żeńskiego
22. Versandart die (PL die Versandarten) rodzaj przesyłki, sposób wysyłki
23. Gesteinsart die (PL die Gesteinsarten) rodzaj skały
24. Einkunftsart die (PL die Einkunftsarten) rodzaj dochodów
25. Schrippe die (PL die Schrippen) rodzaj podłużnej kajzerki
26. Baumart die (PL die Baumarten) gatunek drzewa, rodzaj drzewa
27. Bleigießen das (nur Singular) lanie ołowiu (rodzaj wróżby sylwestrowej w Niemczech)
28. Kolbenkipper der (PL die Kolbenkipper) pot. mot. stuki w cylindrze (rodzaj uszkodzenia silnika)
29. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.