sein - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 09:26

  • Haseł: 58325


1. dabei sein czasownik ist dabei, war dabei, ist dabei gewesen być obecnym, uczestniczyć; bei etwas dabei sein uczestniczyć w czymś; dabei sein etwas zu tun mieć zamiar coś zrobić, zabierać się do robienia czegoś
2. war czasownik PATRZ sein
3. sein czasownik (PRÄS ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; IMPERF er war; PERF er ist gewesen) być; zaimek jego; etwas sein lassen zostawiać coś
4. Puste die (nur Singular) pot. dech; außer Puste sein/aus der Puste sein nie móc załapać tchu, mieć zaparty dech, przen. nie radzić sobie finansowo
5. allergisch przymiotnik, przysłówek alergiczny, uczuleniowy, uczulony, alergicznie, uczuleniowo; gegen etwas allergisch sein być na coś uczulonym, mieć na coś alergię; auf etwas allergisch reagieren reagować na coś uczuleniowo, być na coś uczulonym; gegen Mathe allergisch sein pot. nie cierpieć matmy
6. außer przyimek +DAT poza, oprócz; alle außer ihm wszyscy poza nim; außer Atem bez tchu; außer Sicht sein być poza zasięgiem wzroku; außer sich vor Freude sein nie panować nad sobą z radości
7. Gesicht das (PL die Gesichter) twarz, mina, oblicze, wizerunek; (PL die Gesichte) przywidzenie, wizja; jemandem ins Gesicht lügen kłamać w żywe oczy; sein wahres Gesicht zeigen przen. pokazać swoje prawdziwe oblicze; sein Gesicht verlieren przen. stracić twarz; rundes/ längliches/ schmales Gesicht okrągła/ podłużna/ wąska twarz
8. Sein das (nur Singular) bycie, byt, istnienie, egzystencja
9. erziehbar przymiotnik; leicht erziehbar sein nie sprawiać kłopotów wychowawczych; schwer erziehbar sein sprawiać kłopoty wychowawcze; schwer erziehbare Jugendliche trudna młodzież
10. behaftet przymiotnik mit einer Krankheit behaftet sein być dotkniętym chorobą; mit Mängeln behaftet sein mieć wady
11. interessiert przymiotnik, przysłówek zainteresowany, z zainteresowaniem; kulturell interessiert sein interesować się kulturą; sich interessiert zeigen okazywać zainteresowanie; an jemandem/etwas interessiert sein być kimś/czymś zainteresowanym
12. besorgt przymiotnik, przysłówek zaniepokojony, troskliwy, zatroskany, z troską; um jemanden/etwas besorgt sein troszczyć się o kogoś/coś; wegen etwas besorgt sein martwić się z powodu czegoś
13. fähig przymiotnik zdolny, uzdolniony; fähig sein, etwas zu tun być w stanie coś zrobić; zu allem fähig sein być zdolnym do wszystkiego
14. drauf przysłówek potem, na tym; gut drauf sein być w dobrej formie; drauf und dran sein etwas zu tun o mały włos coś zrobić
15. hinderlich przymiotnik zawadzający; für etwas/einer Sache (DAT) hinderlich sein przeszkadzać czemuś
16. haftbar przymiotnik odpowiedzialny; für etwas haftbar sein być za coś odpowiedzialnym
17. Zug der (PL die Züge) pociąg, przeciąg, pochód, przesunięcie, pociągnięcie, ruch (w grze); mit dem Zug pociągiem; den Zug verpassen spóźnić się na pociąg; im Zuge der Verhandlungen w toku pertraktacji; im besten Zuge sein pracować w najlepsze, być w dobrej formie; in Zuge kommen nabierać rozmachu
18. schuld przymiotnik winny; schuld sein być winnym
19. spezialisiert przymiotnik wyspecjalizowany; auf etwas spezialisiert sein być w czymś wyspecjalizowanym; forma Partizip Perfekt czasownika spezialisieren
20. vergraben czasownik vergräbt, vergrub, hat vergraben chować, grzebać, zakopywać; sich in der Arbeit vergraben zagrzebać się w pracy; der Hund hat den Knochen vergraben pies zakopał kość; sein Gesicht in den Händen vergraben ukryć twarz w dłoniach
21. vorbelastet przymiotnik już wstępnie obciążony; erblich vorbelastet sein być obciążonym genetycznie
22. Lage die (PL die Lagen) położenie, sytuacja, okoliczność, warstwa, pot. kolejka; in günstiger Lage w korzystnym miejscu; die finanzielle Lage sytuacja finansowa; in der Lage sein etwas zu tun być w stanie coś zrobić; eine Lage ausgeben stawiać kolejkę
23. schuldbewusst przymiotnik świadomy swojej winy, w poczuciu winy; schuldbewusst sein poczuwać się do winy
24. Klärchen das (PL die Klärchen) pot. Klarunia, słoneczko; klar wie Klärchen sein pot. być jasnym jak słońce
25. veranlagt przymiotnik skłonny, usposobiony, z predyspozycjami; musikalisch veranlagt sein mieć predyspozycje muzyczne, być uzdolnionym muzycznie; forma Partizip Perfekt czasownika veranlagen
26. Wasser das (nur Singular) woda (ciecz); hartes/weiches Wasser twarda/miękka woda; kaltes Wasser zimna woda; siedendes/kochendes Wasser wrzątek, wrząca woda; etwas unter Wasser setzen zatapiać coś; Wasser lassen oddawać mocz; nahe am Wasser gebaut sein mieć oczy w mokrym miejscu, płakać o byle co; das (PL die Wasser oder die Wässer) woda (zbiornik wodny); das (PL die Wässer) woda (perfumy)
27. charakteristisch przymiotnik charakterystyczny; für jemanden/etwas charakteristisch sein być typowym dla kogoś/czegoś
28. Wachstumspfad das (nur Singular) przen. ekon. ścieżka wzrostu; auf dem Wachstumspfad sein być na ścieżce wzrostu, wzrastać
29. eifersüchtig przymiotnik, przysłówek zazdrosny, zazdrośnie; auf jemanden eifersüchtig sein być o kogoś zazdrosnym
30. unaufrichtig przymiotnik nieszczery; jemandem gegenüber unaufrichtig sein być nieszczerym wobec kogoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.