sposób - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 12:02

  • Haseł: 58325


1. Weise die (PL die Weisen) sposób, metoda, melodia; auf diese Art und Weise w taki sposób, takim sposobem; auf keine Weise w żaden sposób, żadną miarą; der (PL die Weisen) mędrzec; der Stein der Weisen kamień filozoficzny; die drei Weisen aus dem Morgenland Trzej Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie
2. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
3. Behandlungsart die (PL die Behandlungsarten) sposób traktowania, sposób obróbki, sposób leczenia
4. Mittel das (PL die Mittel) środek, sposób, średnia; mit allen Mitteln wszelkimi środkami, wszelkimi sposobami; kein Mittel unversucht lassen wypróbować wszystkie środki; aus eigenen Mitteln z własnych środków
5. zweckmäßigerweise przysłówek w sposób celowy, w sposób racjonalny
6. kennzeichnenderweise przysłówek w sposób znamienny, w sposób charakterystyczny
7. vertrauenerweckend przymiotnik, przysłówek budzący zaufanie, wzbudzający zaufanie, w sposób budzący zaufanie, w sposób wzbudzający zaufanie
8. Ernährungsweise die (PL die Ernährungsweisen) sposób odżywania, sposób żywienia
9. Sichtweise die (PL die Sichtweisen) sposób widzenia, sposób myślenia, punkt widzenia, percepcja, perspektywa (czyjaś)
10. Verhaltensweise die (PL die Verhaltensweisen) sposób zachowania, sposób postępowania
11. Handlungsweise die (PL die Handlungsweisen) sposób działania, sposób postępowania
12. einfach przymiotnik, przysłówek prosty, łatwy, nieskomplikowany, niezłożony, pojedynczy, jednokrotny, prosto, łatwo, w sposób nieskomplikowany, w sposób niezłożony, po prostu, jednokrotnie; einfach so tak po prostu, bez powodu
13. Darstellungsweise die (PL die Darstellungsweisen) chem. sposób wytwarzania, sposób otrzymywania
14. Lebensart die (PL die Lebensarten) sposób życia, maniery, ogłada, kultura osobista
15. unartikuliert przymiotnik, przysłówek nieartykułowany, w sposób nieartykułowany
16. distinguiert przymiotnik, przysłówek dystyngowany, w sposób dystyngowany
17. verzerren czasownik verzerrt, verzerrte, hat verzerrt krzywić, wykrzywiać, zniekształcać, prezentować w sposób przekłamany; das Gesicht vor Schmerz verzerren wykrzywiać twarz z bólu
18. Bauart die (PL die Bauarten) sposób budowania, styl budowy, tech. rodzaj konstrukcji, typ
19. lebensbedrohend przymiotnik, przysłówek zagrażający życiu, w sposób zagrażający życiu
20. Ausdrucksweise die (PL die Ausdrucksweisen) sposób wyrażania się
21. Bauartgenehmigung die (PL die Bauartgenehmigungen) prawn. pozwolenie na określony sposób budowy
22. welcherweise przysłówek w jaki sposób
23. Bauweise die (PL die Bauweisen) sposób budowania, konstrukcja, styl architektoniczny
24. Denkweise die (PL die Denkweisen) sposób myślenia
25. Ernährung die (nur Singular) odżywanie się, sposób odżywiania się, wyżywienie, utrzymanie
26. Sehweise die (PL die Sehweisen) sposób widzenia
27. lebensfern przymiotnik, przysłówek nieżyciowy, oderwany od życia, nieżyciowo, w sposób oderwany od życia
28. blöderweise przysłówek pot. w idiotyczny sposób
29. schuldhaft przymiotnik, przysłówek zawiniony, w sposób zawiniony
30. umnutzen czasownik nutzt um, nutzte um, hat umgenutzt wykorzystywać w nowy sposób, zmieniać przeznaczenie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.