sprawa - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 07:44

  • Haseł: 58325


1. Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
2. Betreff der (PL die Betreffe) sprawa; in dem Betreff pod tym względem
3. Chose die (PL die Chosen) pot. sprawa, kram, rzeczy
4. Sache die (PL die Sachen) kwestia, sprawa, rzecz; zur Sache kommen przejść do rzeczy, przystąpić do rzeczy
5. Verhandlungssache die (PL die Verhandlungssachen) sprawa do dyskusji, sprawa negocjowalna
6. Verschlusssache die (PL die Verschlusssachen) sprawa tajna, sprawa poufna
7. Inzidenzfall der (PL die Inzidenzfälle) incydent, sprawa incydentalna
8. Dienstangelegenheit die (PL die Dienstangelegenheiten) sprawa służbowa
9. Veranlassung die (PL die Veranlassungen) powód, spowodowanie, pretekst, sposobność, polecenie, zarządzenie; auf seine Veranlassung za jego sprawą, z jego polecenia
10. Strafsache die (PL die Strafsachen) sprawa karna
11. Anliegen das (PL die Anliegen) życzenie, prośba, sprawa
12. Vertrauenssache die (PL die Vertrauenssachen) sprawa poufna, kwestia zaufania
13. Chefsache die (PL die Chefsachen) sprawa do decyzji szefa
14. Konkurssache die (PL die Konkurssachen) prawn. sprawa upadłościowa
15. Privatangelegenheit die (PL die Privatangelegenheiten) prywatna sprawa
16. brennend przymiotnik palący, bardzo istotny, wielki; eine Angelegenheit von brennender Wichtigkeit sprawa wielkiej wagi
17. äußerste przymiotnik ostatni, ostateczny, najodleglejszy, skrajny, największy; eine Sache von äußerster Bedeutung sprawa największej wagi; die äußerste Rechte skrajna prawica
18. Privatsache die (PL die Privatsachen) prywatna sprawa
19. Geschäft das (PL die Geschäfte) interes, firma, sprawa, transakcja, sklep
20. Geheimsache die (PL die Geheimsachen) sprawa tajna
21. Zeitfrage die (nur Singular) kwestia czasu, aktualna sprawa; es ist eine reine Zeitfrage to tylko kwestia czasu
22. bedenklich przymiotnik, przysłówek niepewny, wątpliwy, niepewnie, wątpliwie; die Sache ist sehr bedenklich sprawa źle stoi, budzi obawy
23. Zivilsache die (PL die Zivilsachen) prawn. sprawa cywilna
24. Vorgang der (PL die Vorgänge) zjawisko, proces, sprawa, akta, operacja (handlowa)
25. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; das (PL die Fallen) żegl. fał
26. Glaubenssache die (PL die Glaubenssachen) sprawa wiary
27. Männersache die (PL die Männersachen) męska sprawa
28. Dringlichkeit die (nur Singular) eine Sache von Dringlichkeit sprawa niecierpiąca zwłoki
29. Kriminalfall der (PL die Kriminalfälle) przypadek kryminalny, sprawa kryminalna; Kriminalfälle lösen rozwiązywać przypadki kryminalne
30. Geschichte die (PL die Geschichten) historia, dzieje, opowieść, sprawa; Alte/ Mittlere/ Neue Geschichte historia starożytna/ średniowiecza/ współczesna


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.