stehen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 12:36

  • Haseł: 58325


1. stehen czasownik steht, stand, hat gestanden stać, wystawać, być napisanym, pasować, mil. stacjonować; stehen bleiben zatrzymywać się, stawać, przystawać; es steht geschrieben jest napisane; auf etwas (AKK) stehen szaleć na punkcie czegoś
2. Kippe die (PL die Kippen) sport przerzut, przewrotka, brzeg, krawędź, skraj, wysypisko, zwał, niedopałek papierosa, pet, ogarek; auf der Kippe stehen być przechylonym, być zagrożonym, stać na krawędzi przepaści
3. beratend przymiotnik doradczy; jemandem beratend zur Seite stehen posłużyć komuś swoją radą
4. Mordverdacht der (nur Singular) podejrzenie o popełnieniu morderstwa; unter Mordverdacht (DAT) stehen być podejrzanym o popełnienie morderstwa
5. Scheideweg der (PL die Scheidewege) także przen. rozdroże, rozstaje, rozstajne drogi; am Scheideweg stehen być na rozdrożu
6. Nähe die (nur Singular) bliskość; in der Nähe w pobliżu; ganz in der Nähe całkiem blisko, w sąsiedztwie; Nähe kommen zbliżać się; Nähe stehen być zaprzyjaźnionym, być bliskim
7. Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
8. Rampenlicht das (nur Singular) światło rampy; im Rampenlicht stehen przen. znajdować się w centrum zainteresowania
9. Kreuzweg der (PL die Kreuzwege) rel. Droga Krzyżowa, rozdroże, rozstaje; am Kreuzweg stehen znaleźć się na rozdrożu
10. Abschluss der (PL die Abschlüsse) zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa; Abschluss eines Vertrags zawarcie umowy; kurz vor dem Abschluss stehen finalizować zawieranie umowy
11. Scheinwerferlicht das (PL die Scheinwerferlichter) światło reflektorów; im Scheinwerferlicht stehen przen. być w centrum uwagi
12. Verhandlung die (PL die Verhandlungen) pertraktacje, negocjacje, rokowania, rozprawa; in Verhandlungen mit jemandem stehen prowadzić z kimś negocjacje
13. Zugzwang der (nur Singular) przymus; unter Zugzwang stehen być pod presją
14. Knute die (PL die Knuten) knut, bat; unter jemandes Knute stehen przen. być pod czyimś panowaniem
15. Pantoffel der (PL die Pantoffeln) pantofel, bambosz; unter dem Pantoffel stehen być pod pantoflem
16. Ruf der (PL die Rufe) wołanie, wezwanie, powołanie, opinia, reputacja; im schlechten Ruf stehen mieć złą reputację
17. Wettbewerb der (PL die Wettbewerbe) konkurs, współzawodnictwo, rywalizacja, konkurencja, zawody; unlauterer Wettbewerb nieuczciwa konkurencja; sportlicher Wettbewerb zawody sportowe; mit jemandem in Wettbewerb stehen konkurować z kimś, rywalizować z kimś
18. Stau der (PL die Staus) zator, spiętrzenie wody, pot. korek; im Stau stehen/stecken pot. stać/tkwić w korku
19. Seite die (PL die Seiten) strona; von allen Seiten ze wszystkich stron; jemandes schwache/starke Seite czyjaś słaba/mocna strona; aus der anderen Seite z drugiej strony; jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen służyć komuś radą i pomocą
20. Abseits das (nur Singular) sport spalony; im Abseits stehen stać na spalonym, przen. być na uboczu, być na marginesie
21. Tagesordnung die (PL die Tagesordnungen) porządek dnia, porządek obrad; auf der Tagesordnung stehen być punktem obrad; an der Tagesordnung sein być na porządku dnia
22. Schlange die (PL die Schlangen) wąż, kolejka; Schlange stehen stać w kolejce
23. Flor der (PL die Flore) kwiaty, kwitnienie, rozkwit, krepa, kir; in Flor stehen kwitnąć
24. verloren przymiotnik, przysłówek zgubiony, zagubiony, stracony, zbłąkany, daremny, próżny, bezradnie; verloren gehen ginąć, przepadać; ; auf verlorenem Posten stehen stać na przegranej pozycji; der verlorene Sohn rel. syn marnotrawny; das verlorene Schaf rel. zagubiona owca, zbłąkana owca; forma Partizip Perfekt czasownika verlieren
25. Herd der (PL die Herde) piec kuchenny, kuchnia, kuchenka, piekarnik, przen. med. ognisko; am heimischen/häuslichen Herd przy domowym ognisku; ein eigener Herd ist Goldes wert lepszy ciasny, ale własny; am Herd stehen pot. stać przy garach
26. Spitze die (PL die Spitzen) ostry koniec, spiczasty koniec, szczyt, wierzchołek, ostrze, grot, czub, koronka, archit. iglica; an der Spitze stehen stać na czele; Spitze! pot. super!; Spitze sein pot. być rewelacyjnym
27. Arbeitsverhältnis das (PL die Arbeitsverhältnisse) stosunek pracy; in einem Arbeitsverhältnis stehen być zatrudnionym
28. Liste die (PL die Listen) lista; sich in eine Liste eintragen wpisywać się na listę; auf der schwarzen Liste stehen pot. być na czarnej liście
29. Schlauch der (PL die Schläuche) szlauch, wąż gumowy, dętka; auf dem Schlauch stehen pot. nie kapować, mieć zaćmienie umysłowe
30. stehenbleiben czasownik PATRZ stehen bleiben


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.