Termin - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 08:14

  • Haseł: 58325


1. Termin der (PL die Termine) termin; einen Termin festlegen/verabreden ustalać/uzgadniać termin; der letzte termin ostateczny termin
2. Frist die (PL die Fristen) termin, okres, zwłoka; nach abgelaufener Frist po terminie, po upływie terminu; eine letzte Frist setzen ustalać ostateczny termin
3. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
4. Terminus der (PL die Termini) pojęcie, termin
5. Anfangstermin der (PL die Anfangstermine) termin rozpoczęcia, termin początkowy
6. Meldefrist die (PL die Meldefristen) termin meldowania, termin zgłoszenia
7. Annahmefrist die (PL die Annahmefristen) termin przyjęcia, termin przyjmowania
8. Rügefrist die (PL die Rügefristen) termin do zakwestionowania towaru, termin złożenia reklamacji
9. festmachen czasownik macht fest, machte fest, hat festgemacht przymocowywać, ustalać; einen Termin festmachen ustalać termin
10. Verhandlungstermin der (PL die Verhandlungstermine) termin rozprawy, termin rozprawy sądowej
11. Zahlungsfrist die (PL die Zahlungsfristen) termin płatności, termin zapłaty
12. Fälligkeitstag der (PL die Fälligkeitstage) ekon. termin płatności, termin zapadalności
13. Fachausdruck der (PL die Fachausdrücke) termin fachowy, termin specjalistyczny
14. ansetzen czasownik setzt an, setzte an, hat angesetzt przystawiać, przykładać, przytykać, przyszywać, wyznaczać, ustalać, planować, przygotowywać; einen Becher ansetzen podnosić puchar do ust; einen Termin ansetzen ustalać termin; Knospen ansetzen wypuszczać pąki; den Teig ansetzen rozrabiać ciasto; sich ansetzen osadzać się (kurz, rdza)
15. Fachwort das (PL die Fachwörter) termin fachowy, termin specjalistyczny
16. befristen czasownik befristet, befristete, hat befristet wyznaczać termin, oznaczać termin
17. Offenlegungsfrist die (PL die Offenlegungsfristen) prawn. termin wyjawienia
18. Lieferfrist die (PL die Lieferfristen) termin dostawy
19. Nachfrist die (PL die Nachfristen) termin dodatkowy
20. Liefertermin der (PL die Liefertermine) termin dostawy
21. Fertigstellungstermin der (PL die Fertigstellungstermine) termin wykonania
22. Lieferzeit die (PL die Lieferzeiten) termin dostawy
23. Exekutionstermin der (PL die Exekutionstermine) termin egzekucji
24. Suchbegriff der (PL die Suchbegriffe) infor. szukany termin, szukane słowo, szukane słowo kluczowe
25. terminieren czasownik terminiert, terminierte, hat terminiert wyznaczać termin
26. Abholtermin der (PL die Abholtermine) termin odbioru
27. umbestellen czasownik bestellt um, bestellte um, hat umbestellt zmieniać termin, zmieniać miejsce die Lieferung dostawy
28. verlängern czasownik verlängert, verlängerte, hat verlängert przedłużać, wydłużać, prolongować; eine Frist verlängern prolongować termin
29. Einsendeschluss der (nur Singular) termin nadsyłania
30. Abschlusstermin der (PL die Abschlusstermine) termin zakończenia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.