tylko - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 09:43

  • Haseł: 58325


1. nur przysłówek tylko; nur zu! odwagi!
2. irgend przysłówek, zaimek nieokreślony tylko, jakikolwiek, jakiś
3. lediglich przysłówek tylko, wyłącznie, zaledwie
4. bloß przymiotnik, przysłówek, partykuła goły, nagi, tylko, jedynie; mit bloßem Auge gołym okiem; mit bloßen Händen gołymi rękami; das kostet bloß fünf Euro to kosztuje tylko pięć Euro; was mache ich bloß? i co ja teraz zrobię?; alles bloß kein Stress! wszystko tylko nie stres!
5. warten czasownik wartet, wartete, hat gewartet czekać; mit etwas auf jemanden warten czekać z czymś na kogoś; bitte warten! proszę czekać!; warte mal! poczekaj!; na warte! pot. czekaj no tylko!; da kannst du lange warten! możesz sobie poczekać!, nie licz na to!; auf sich (AKK) warten lassen kazać na siebie czekać; darauf habe ich gerade noch gewartet! pot. tylko na to czekałem!, tylko tego było mi trzeba!
6. sowie spójnik oraz, jak również, jak tylko, skoro tylko, tak jak
7. allerwenigste przymiotnik najmniejsza, minimalna; die allerwenigsten Menschen wissen, dass... tylko nieliczni ludzie wiedzą, że...
8. Spanne die (PL die Spannen) rozpiętość, różnica, przedział, odstęp, marża; ich habe nur noch eine kleine Spanne Zeit mam jeszcze tylko chwilkę
9. rückvergüten czasownik hat rückvergütet, tylko Partizip Perfekt rekompensować, bonifikować
10. rückversichern czasownik hat rückversichert tylko Partizip Perfekt reasekurować; sich rückversichern upewniać się
11. sondern spójnik lecz; nicht nur..., sondern auch... nie tylko..., lecz także...; czasownik sondert, sonderte, hat gesondert oddzielać, odosobniać
12. Blut das (nur Singular) krew; jemandem Blut abnehmen med. pobierać komuś krew; ruhig Blut bewahren zachowywać zimną krew; Blut vergießen przelewać krew; ruhig Blut! bez nerwów!, tylko spokojnie!
13. umschauen czasownik schaut um, schaute um, hat umgeschaut rozglądać się, zasięgać informacji, oglądać się; ich möchte mich nur umschauen, danke chciałbym się tylko rozejrzeć, dziękuję (w sklepie)
14. einige liczebnik, zaimek kilka, kilku, niektórzy, niektóre, pewna, jakaś; nur einige waren noch da pozostało tylko kilka osób; einige Mal kilka razy; in einger Entfernung w pewnej odległości; vor einiger Zeit jakiś czas temu, niedawno
15. halblang przymiotnik półdługi; mach mal halblang! pot. tylko nie przeginaj!
16. Zeitfrage die (nur Singular) kwestia czasu, aktualna sprawa; es ist eine reine Zeitfrage to tylko kwestia czasu
17. herausrutschen czasownik rutscht heraus, rutschte heraus, ist herausgerutscht wysuwać się jemandem aus der Tasche komuś z kieszeni; das ist mir nur so herausgerutscht pot. tak mi się tylko wyrwało
18. umsehen czasownik sieht um, sah um, hat umgesehen; sich umsehen rozglądać się, zasięgać informacji, oglądać się; sich nach jemandem umsehen obejrzeć się za kimś; ich sehe mich nur mal um tylko się rozglądam
19. tun czasownik tut, tat, hat getan czynić, robić, dokonywać, powodować; eine Äußerung tun robić uwagę; sein Mögliches tun uczynić co tylko możliwe; es tut mir Leid przykro mi; mit jemandem/etwas zu tun haben mieć z kimś/czymś do czynienia
20. sobald spójnik skoro tylko
21. Papiertiger der (PL die Papiertiger) przen. papierowy tygrys, rzecz lub osoba tylko pozornie groźna
22. Augenblickssache die (nur Singular) pot. kwestia chwili, kwestia sekundy; das ist Augenblickssache to potrwa tylko chwilkę
23. sofern spójnik o ile, jeśli, jeśli tylko
24. Nasenspitze die (PL die Nasenspitzen) czubek nosa; nicht weiter sehen, als die Nasenspitze reicht przen. widzieć tylko czubek własnego nosa
25. bedürfen czasownik bedarf, bedurfte, hat bedurft potrzebować einer Sache (GEN) czegoś, wymagać; ich bedürfe deines Rates potrzebuję twojej rady; es bedurfte nur eines Wortes trzeba było tylko jednego słowa, wystarczyło słówko
26. gerade przymiotnik, przysłówek prosty, szczery, otwarty, mat. parzysty, właśnie, akurat; gerade eben dopiero co, tylko co, akurat
27. ausschließlich przymiotnik, przysłówek wyłączny, wyłącznie, tylko
28. Altertumswert die (nur Singular) wartość historyczna; Altertumswert haben pot. nadawać się już tylko do muzeum
29. Ansehen das (nur Singular) szacunek, poważanie, renoma, wygląd; sich Ansehen verschaffen zdobyć szacunek, uznanie; in hohem Ansehen stehen cieszyć się dużym poważaniem; jemanden nur vom Ansehen kennen znać kogoś tylko z widzenia
30. Umweltzone die (PL die Umweltzonen) strefa ekologiczna (strefy ekologiczne wytyczane są w centrach wielkich niemieckich miast; na ich obszarze mogą poruszać się tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.