udawać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:44

  • Haseł: 58325


1. mimen czasownik mimt, mimte, hat gemimt udawać; Interesse an etwas (DAT) mimen udawać zainteresowanie czymś
2. heucheln czasownik heuchelt, heuchelte, hat geheuchelt udawać, być obłudnym
3. erheucheln czasownik erheuchelt, erheuchelte, hat erheuchelt wyłudzać udawaniem, udawać
4. hochstapeln czasownik stapelt hoch, stapelte hoch, hat hochgestapelt układać w stos, udawać, stwarzać pozory
5. begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
6. fahren czasownik fährt, fuhr, ist/hat gefahren jechać, jeździć, odjeżdżać, wyjeżdżać, udawać się / jeździć, przewozić, zawozić; Auto fahren prowadzić samochód, jeździć samochodem
7. vortäuschen czasownik täuscht vor, täuschte vor, hat vorgetäuscht mamić, łudzić, pozorować, symulować; jemandem etwas vortäuschen udawać coś przed kimś
8. aufspielen czasownik spielt auf, spielte auf, hat aufgespielt grać zum Tanz do tańca; sich aufspielen udawać, pozować, zgrywać się, szpanować
9. missglücken czasownik missglückt, missglückte, ist missglückt nie udawać się, nie powieść się
10. Gernegroß der (PL die Gernegroße) pot. ważniak; den Gernegroß spielen udawać ważniaka
11. misslingen czasownik misslingt, misslang, ist misslungen nie udawać się, kończyć niepowodzeniem; misslungen nieudany
12. aufsuchen czasownik sucht auf, suchte auf, hat aufgesucht odwiedzać, uczęszczać, udawać się AKK do
13. missraten czasownik missrät, missriet, ist missraten nie udawać się; ein missratenes Kind nieudane dziecko
14. hinhauen czasownik haut hin, haute hin, ist hingehauen pot. wywalić się, runąć jak długi; (hat hingehauen) pot. wyrżnąć, wystarczyć, udawać się, ciskać, rzucać; sich hinhauen ciskać się, rzucać się; es wird schon hinhauen pot. na pewno się uda; die Arbeit hinhauen pot. odwalać robotę, pracować byle jak
15. antreten czasownik tritt an, trat an, hat angetreten udeptywać, rozpoczynać, obejmować; (ist angetreten) przystępować; eine Reise antreten udawać się w podróż; ein Amt antreten obejmować urząd; zum Angriff antreten przystępować do ataku; gegen jemanden antreten sport rywalizować z kimś
16. vorspielen czasownik spielt vor, spielte vor, hat vorgespielt grać jemandem etwas komuś coś, pokazywać jak należy grać, udawać jemandem etwas przed kimś coś
17. klappen czasownik klappt, klappte, hat geklappt otwierać, stukać, trzaskać, pot. udawać się, powodzić się, wychodzić, wypalać; (ist geklappt) o przedmiotach: składać się, odskakiwać, wracać do pierwotnego ustawienia/położenia
18. vorgeben czasownik gibt vor, gab vor, hat vorgegeben zadawać, wyznaczać, udawać, utrzymywać, sport dawać fory
19. Reise die (PL die Reisen) podróż; auf der Reise w podróży; sich auf die Reise machen udawać się w podróż; eine Reise ins Ausland podróż za granicę; glückliche/gute Reise! szczęśliwej/dobrej podróży!
20. verstellen czasownik verstellt, verstellte, hat verstellt przestawiać, zastawiać, zagradzać; den Weg verstellen zagradzać drogę; sich verstellen udawać, symulować
21. gelingen czasownik gelingt, gelang, ist gelungen udawać się, odnosić sukces, powieść się
22. schiefgehen czasownik geht schief, ging schief, ist schiefgegangen pot. nie udawać się, nie powodzić się
23. geraten czasownik gerät, geriet, ist geraten udawać się, wpadać, być podobnym; schlecht/gut geraten wypadać nie po myśli / wypadać po myśli; in Wut geraten wpadać we wściekłość; er ist der Mutter geraten jest podobny do matki; mit jemandem in Konflikt geraten wchodzić z kimś w konflikt; mit dem Gesetz in Konflikt geraten popadać w konflikt z prawem; forma Partizip Perfekt czasownika raten
24. unwissend przymiotnik nieuświadomiony, nieoświecony, ciemny; sich unwissend stellen udawać, że się nie wie
25. hinaufbegeben czasownik begibt hinauf, begab hinauf, hat hinaufbegeben; sich hinaufbegeben udawać się na górę
26. schauspielern czasownik schauspielert, schauspielerte, hat schauspielert grać na scenie, pot. grać komedię, udawać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.