udział w - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-08 19:29

  • Haseł: 58325


1. Anteil der (PL die Anteile) udział; Anteil an etwas haben mieć w czymś udział; Anteil an der Gesellschaft udział w spółce
2. Teilhabe die (nur Singular) udział
3. Beteiligung die (PL die Beteiligungen) udział, uczestnictwo, współudział
4. Beiwohnung die (PL die Beiwohnungen) obecność, udział, współżycie cielesne
5. Teilnahme die (PL die Teilnahmen) uczestnictwo, udział, współuczestnictwo, akces
6. Zutun das (nur Singular) współdziałanie, udział; ohne main Zutun beze mnie, bez mojej pomocy
7. teilnehmen czasownik nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen uczestniczyć, brać udział; an etwas teilnehmen uczestniczyć w czymś, brać w czymś udział
8. beteiligen czasownik beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen brać udział, udzielać się, mieć udziały; sich an der Diskusion beteiligen brać udział w dyskusji; sich mit einundfünfzig Prozent an einer Gesellschaft beteiligen mieć w spółce pięćdziesiąt jeden procent udziałów
9. beteiligt przymiotnik biorący udział, uczestniczący, mający udział
10. Auslandsbeteiligung die (PL die Auslandsbeteiligungen) ekon. udział zagraniczny
11. Part der (PL die Parts oder die Parte) rola, muz. partia; der (PL die Parten) udział
12. Umlage die (PL die Umlagen) udział w kosztach
13. Bürgerbeteiligung die (nur Singular) udział obywateli, partycypacja obywatelska
14. Spielanteil der (PL die Spielanteile) sport udział w grze, aktywność w grze
15. teilhaben czasownik hat teil, hatte teil, hat teilgehabt mieć udział, uczestniczyć, partycypować
16. Stimmenanteil der (PL die Stimmenanteile) udział głosów
17. Unterhaltsbeitrag der (PL die Unterhaltsbeiträge) udział w kosztach utrzymania, alimenty
18. Tatbeteiligung die (nur Singular) prawn. udział w czynie przestępczym
19. Umsatzbeteiligung die (PL die Umsatzbeteiligungen) udział w obrocie
20. Erbanteil der (PL die Erbanteile) udział spadkowy
21. Geschäftsanteil der (PL die Geschäftsanteile) udział w interesie
22. Gewinnanteil der (PL die Gewinnanteile) udział w zyskach, dywidenda, tantiema
23. Gewinnbeteiligung die (PL die Gewinnbeteiligungen) udział w zyskach
24. Selbstbehalt der (nur Singular) udział własny (w szkodzie; przy ubezpieczeniach)
25. Erbschaftsanteil der (PL die Erbschaftsanteile) prawn. udział w spadku
26. Selbstbeteiligung die (nur Singular) udział własny (w szkodzie; przy ubezpieczeniach)
27. Genossenschaftsanteil der (PL die Genossenschaftsanteile) udział w majątku spółdzielni
28. Vomhundertanteil der (PL die Vomhundertanteile) rzadkie udział procentowy
29. segeln czasownik segelt, segelte, ist gesegelt żeglować, szybować, pływać, płynąć (żaglówką); (hat/ist gesegelt) uprawiać żeglarstwo; eine Regatta segeln brać udział w regatach
30. Marktanteil der (PL die Marktanteile) udział w rynku; an Marktanteilen gewinnen/verlieren umacniać/tracić pozycję na rynku


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.