ustalić - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 08:04

  • Haseł: 58325


1. abgrenzen czasownik grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt odgraniczać, oddzielać; Pflichten gegeneinander abgrenzen ustalać między sobą zakres obowiązków
2. festlegen czasownik legt fest, legte fest, hat festgelegt ustalać, określać, lokować pieniądze; sich auf etwas festlegen związywać się z czymś
3. festmachen czasownik macht fest, machte fest, hat festgemacht przymocowywać, ustalać; einen Termin festmachen ustalać termin
4. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
5. abklären czasownik klärt ab, klärte ab, hat abgeklärt wyjaśniać, ustalać
6. feststellen czasownik stellt fest, stellte fest, hat festgestellt unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
7. gewichten czasownik gewichtet, gewichtete, hat gewichtet określać ważność, ustalać punkty ciężkości, ustalać wartości średnie
8. anpeilen czasownik peilt an, peilte an, hat angepeilt ustalać pozycję, namierzać; etwas anpeilen dążyć do czegoś
9. valutieren czasownik valutiert, valutierte, hat valutiert ustalać datę obciążenia/uznania konta
10. fixieren czasownik fixiert, fixierte, hat fixiert ustalać, uzgadniać, utrwalać, przeszywać wzrokiem; etwas schriftlich fixieren zapisywać coś; jemanden fixieren mierzyć kogoś wzrokiem
11. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
12. ansetzen czasownik setzt an, setzte an, hat angesetzt przystawiać, przykładać, przytykać, przyszywać, wyznaczać, ustalać, planować, przygotowywać; einen Becher ansetzen podnosić puchar do ust; einen Termin ansetzen ustalać termin; Knospen ansetzen wypuszczać pąki; den Teig ansetzen rozrabiać ciasto; sich ansetzen osadzać się (kurz, rdza)
13. ermitteln czasownik ermittelt, ermittelte, hat ermittelt ustalać, wykrywać; den Täter ermitteln wykrywać sprawcę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.