viel - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-06 13:05

  • Haseł: 58325


1. viel przymiotnik, przysłówek, zaimek (mehr, am meisten) wiele, dużo, moc; vielen Dank! dziękuję bardzo!; viel besucht często odwiedzany; viel schneller o wiele szybciej, znacznie szybciej; am meisten najwięcej, najbardziej; das am meisten verkaufte Buch najlepiej sprzedawana książka; die meisten Menschen najwięcej ludzi, większość ludzi
2. zu viel przysłówek za dużo, zbyt, zbytnio; was zu viel ist, ist zu viel pot. co za dużo, to niezdrowo
3. wie viel przysłówek ile; wie viel kostet das? ile to kosztuje?
4. wegnehmen czasownik nimmt weg, nahm weg, hat weggenommen zabierać, odbierać, konfiskować; viel Zeit wegnehmen zajmować dużo czasu; viel Platz wegnehmen zajmować dużo miejsca
5. genauso przysłówek tak samo; genauso viel tyle samo; du bist genauso wie deine Mutter! jesteś taka sama, jak twoja matka!
6. Erfolg der (PL die Erfolge) sukces; Erfolg haben odnieść sukces, osiągnąć sukces; Erfolg versprechend rokujący nadzieje na sukces; die Aussicht auf Erfolg perspektywa sukcesu; viel Erfolg! powodzenia!
7. Glück das (nur Singular) szczęście, pomyślność; viel Glück ! pomyślności!, powodzenia!; zum Glück na szczęście
8. machen czasownik macht, machte, hat gemacht robić, porabiać, czynić, przyrządzać; Kaffee machen przyrządzać kawę; Aufsehen machen wzbudzać sensację; zwei mal zwei macht vier dwa razy dwa jest cztery; was/wie viel macht das? ile płacę?; was macht sie beruflich? czym ona zajmuje się zawodowo?
9. gut przymiotnik, przysłówek (besser, beste) dobry, dobrze; gute Absichten dobre zamiary; guter Verlauf pomyślny przebieg; gut aussehend dobrze wyglądający, przystojny; ganz gut całkiem dobry, całkiem dobrze, nieźle; zu viel des Guten tun pot. przedobrzać; mach's gut! pot. trzymaj się!, powodzenia!
10. so przysłówek tak, taki, w taki sposób; so viel tak dużo; wie so oft jak zwykle; so lala pot. taki sobie, jako tako; und so czy coś w tym rodzaju
11. mehr przysłówek więcej; immer mehr coraz więcej; viel mehr dużo więcej; nichts mehr nic więcej; nie mehr nigdy więcej; ich rauche nicht mehr już nie palę; mehr als genug aż nadto; mehr als fünf Jahre więcej niż pięć lat, przeszło pięć lat
12. zumuten czasownik mutet zu, mutete zu, hat zugemutet żądać, wymagać; jemandem etwas zumuten wymagać czegoś od kogoś, obiecywać sobie coś po kimś, spodziewać się po kimś czegoś; jemandem viel zumuten wiele od kogoś wymagać
13. Taktgefühl das (nur Singular) poczucie taktu, takt; viel Taktgefühl haben mieć dużo taktu, być taktownym
14. doppelt przymiotnik, przysłówek podwójny, podwójnie; doppelt so viel dwa razy tyle; doppelt gemoppelt pot. masło maślane
15. Streit der (nur Singular) spór, sprzeczka, kłótnia; wir hatten viel Streit często się kłóciliśmy
16. vernähen czasownik vernäht, vernähte, hat vernäht zaszywać, zszywać, wszywać; viel Garn vernähen zużyć dużo przędzy
17. erleben czasownik erlebt, erlebte, hat erlebt przeżywać, doświadczać, doznawać, zaznawać, dożyć, doczekać się; Freude erleben przeżywać radość; viel Unangenehmes erleben przeżywać dużo nieprzyjemności
18. Haut die (PL die Häute) skóra, skórka; trockene/empfindliche Haut skóra sucha/wrażliwa; aus der Haut fahren pot. wychodzić z siebie, wściekać się; zu viel Haut zeigen pokazywać za dużo ciała, zbytnio się obnażać
19. besagen czasownik besagt, besagte, hat besagt oznaczać, znaczyć, mówić; das besagt viel/wenig to dużo/niewiele znaczy
20. verdienen czasownik verdient, verdiente, hat verdient zarabiać, zasługiwać; viel Geld verdienen zarabiać dużo pieniędzy; eine Strafe verdienen zasługiwać na karę
21. Vergnügen das (PL die Vergnügen) przyjemność, rozrywka; viel Vergnügen! dobrej zabawy!; mit Vergnügen! z przyjemnością


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.