według - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 11:12

  • Haseł: 58325


1. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu
2. Gutdünken das (nur Singular) własne uznanie, widzimisię; nach eigenem Gutdünken według własnego uznania, według własnego widzimisię
3. kalendermäßig przymiotnik zgodny z kalendarzem, według kalendarza
4. fahrplanmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z rozkładem jazdy, planowy, według rozkładu jazdy, planowo
5. Eigenregie die (nur Singular) przen. reżyseria własna; in Eigenregie według własnego pomysłu, po swojemu, samodzielnie
6. Rangfolge die (PL die Rangfolgen) kolejność w hierarchii, hierarchia; der Rangfolge nach według rangi
7. Schema das (PL die Schemas oder die Schemata) schemat, wzór; nach Schema według schematu
8. Maßgabe die (nur Singular) zalecenie; mit der Maßgabe z zaleceniem; nach Maßgabe podług, stosownie do, według
9. Kurswert der (PL die Kurswerte) wartość według kursu, wartość giełdowa
10. bedarfsgerecht przymiotnik dopasowany do potrzeb, według potrzeb
11. orientieren czasownik orientiert, orientierte, hat orientiert; sich orientieren orientować się; sich an etwas (DAT) orientieren orientować się według czegoś, kierować się czymś; jemanden über etwas (AKK) orientieren szwajc. informować kogoś o czymś
12. botanisch przymiotnik, przysłówek botaniczny, według kryteriów botanicznych
13. Stückelung die (PL die Stückelungen) sztukowanie, podział według wartości nominalnej
14. fair przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, sprawiedliwie, sport według przepisów
15. listenmäßig przymiotnik według listy
16. Anschein der (nur Singular) pozory, prawdopodobieństwo; den Anschein geben, als ob... stworzyć pozory, jakoby...; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
17. gebietsweise przysłówek według regionów, regionalnie
18. Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
19. nach przyimek + DAT po, do, na, według; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
20. demnach przysłówek według tego, stosownie do tego, więc, zatem
21. Brauch der (PL die Bräuche) obyczaj, zwyczaj; nach altem Brauch według dawnego zwyczaju
22. Blindflug der (PL die Blindflüge) lot według przyrządów
23. Blindlandung die (PL die Blindlandungen) lądowanie bez widoczności, według przyrządów
24. Tariflohn der (PL die Tariflöhne) płaca ustalona według zbiorowego układu pracy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.